h

Voorstel SP voor haalbaarheidsonderzoek AED’s

21 februari 2010

Voorstel SP voor haalbaarheidsonderzoek AED’s

AED-1 Aanstaande woensdag wordt de motie-Heerschop c.s. ingediend voor een haalbaarheidsonderzoek om hartmassageapparaten te installeren in de hele gemeente. De SP-motie naar verdere uitrol van het project ‘AED Burger Hulpverlening Limburg’ voor Venlo wordt mede ondertekend door VVD, CDA en PvdA en kent daarmee een raadsmeerderheid.

Ton Heerschop SP-raadslid Ton Heerschop: “Dit initiatief houdt in dat direct na een noodoproep in geval van een reanimatie, er vrijwilligers richting het slachtoffer worden gedirigeerd en kunnen beginnen met de reanimatie. Deze vrijwilligers met kennis van reanimatie en gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s), kunnen in de tijd tot het moment dat de ambulances ter plaatse zijn, de eerste noodzakelijke hulp verrichten. Het systeem wordt vanuit de ambulancemeldkamer aangestuurd en werkt met sms-berichten op mobiele telefoons.”

De wettelijke opkomsttijd voor ambulances is momenteel 15 minuten. Als een reanimatie echter binnen ongeveer zes minuten start, dan is de kans op overleven en beperking van het zogenaamde restletsel veel kleiner. Ton Heerschop: “Als dit haalbaarheidsonderzoek leidt tot uitrol van het project en daarmee menselijk leed wordt verminderd, is dat natuurlijk fantastisch!”

Omdat naast de SP, ook door VVD, CDA en PvdA in Provinciale Staten al eens initiatieven in deze richting zijn genomen, is met hen contact gezocht. Ze wilden graag mede-indiener zijn van de motie die op 24 februari in de raadsvergadering zal worden behandeld. AED-2 Ton Heerschop: “Dat de partijen, die hiermee in Provinciale Staten ook bezig zijn geweest, toevallig allemaal in de coalitie in Venlo zitten maakt de zaak deels uniek. Van de andere kant toont de snelle reactie van de partijen en hun positieve insteek ook aan dat dit een onderwerp is dat over partijen heen gaat. Ik ga er zeker vanuit dat ook andere partijen voor deze motie zullen stemmen. Het college krijgt veel ruimte om de haalbaarheid te onderzoeken. De SP is positief over de verwachte uitkomst van dat onderzoek en hoopt dat dit de aanzet is tot verdere uitrol van dit initiatief.”


Achtergrondinformatie:
In samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening Limburg-Noord (RAVLN) en Rode Kruis Afdeling Venlo, werd in 2008 in Arcen het project Burger Hulpverlening Limburg opgezet dat tot doel heeft om met behulp van AED-apparatuur en sms-meldingen aan vrijwilligers, in de eerste cruciale minuten bij een reanimatie sneller ter plekke te zijn en hulp te kunnen verlenen.

Eind 2008 vernam de SP van bezorgde burgers in Arcen dat het in Venray met succes geïntroduceerde levensreddende project 'Hard voor Hart', in de gemeenten Venlo en Arcen&Velden nog niet van de grond is gekomen, doordat Venlo er geen prioriteit aan wilde geven en Arcen&Velden eerst de herindeling wilde afwachten. De SP stelde destijds vragen aan beide gemeentebesturen over de mogelijkheid tot het verspreiden van AED-apparaten en de sms-service in Venlo en Arcen&Velden. Begin januari 2009 besloot Arcen&Velden voor 1 juli 2009 te starten met het ophangen van de apparatuur, waarvan in elk kerkdorp er nu minimaal één hangt. Venlo gaf aan te bezien welke stappen ze konden nemen maar ondernam tot op heden niets concreets.

Met de voorliggende motie wordt het gemeentebestuur opgeroepen om serieus te kijken naar het project Burger Hulpverlening.


22-02-2010: website Dagblad de Limburger: "Venlo witte vlek met defibrillator"
03-12-2008: SP maakt zich hard voor 'Hard voor hart'!
06-01-2009: Groen licht voor AED-initiatief!
Hoe werkt AED-Alert?

U bent hier