h

SP Venlo durft: “Wij zijn er klaar voor!”

14 november 2009

SP Venlo durft: “Wij zijn er klaar voor!”

SP De Frisse wind! In een zestal gemeenten zijn al op 18 november verkiezingen omdat daar een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen dat gemeentes zijn samengevoegd of uitgebreid. Venlo wordt uitgebreid met de plaatsen Arcen, Velden en Lomm. De actieve SP-afdeling is klaar om aan deze verkiezingen deel te nemen. "We willen dat een frisse wind gaat waaien".

Anders dan elders mogen gemeenten waar een herindeling heeft plaatsgevonden 18 november dus al naar de stembus. De rest mag in maart. In Limburg zijn er verkiezingen in de nieuwe gemeenten Venlo, Peel en Maas, Venray en Horst aan de Maas.
Venlo is de grootste van de vier. Door de uitbreiding groeit het aantal inwoners van 92.000 tot net iets boven de 101.000. ”En,” zegt SP-lijsttrekker Alexander Vervoort, “dan is het net een ‘honderdduizendplus-gemeente’ met alle voordelen van dien – ook voor de salarissen van de burgemeester en de wethouders.” Vervoort benadrukt dat het om een herindeling van bovenaf gaat, iets wat de provincie heeft doorgedrukt. “De inwoners van Venlo maakt het niet zo veel uit dat er een paar dorpen bij komen maar in de plattelandsgemeenten Arcen en Lomm zijn de bewoners er niet gelukkig mee. Die willen liever bij een plattelandsgemeente als Horst.”

Alexander Vervoort De SP zit in Venlo nu niet in de gemeenteraad. “In de jaren negentig heeft de SP er wel in gezeten, maar de afdeling is in 1999 opgeheven en in 2003 weer heropgericht”, vertelt Vervoort. “Vanaf 2005 is het een officiële afdeling, maar we hebben er toen bewust voor gekozen niet mee te doen met de verkiezingen. We waren er toen nog niet klaar voor. We hadden nog te weinig scholing, te weinig ervaring en we waren vooral te weinig geworteld in de samen­leving. Als we toen hadden meegedaan, waren we opgegaan in het parlemen­tarisme en te weinig gedaan aan werk in de wijken. Nu zijn we er klaar voor”, zegt de lijstrekker stellig.

Een sociaal en menselijk Venlo, dat staat voor de SP centraal. “Er wordt nu te veel gedaan aan beton, aan prestigeprojecten, en er is te weinig aandacht voor de wijken en de mensen in de wijken. Wij pleiten voor betaalbare en fatsoenlijke woningen, voor de wijkagent terug in de buurten. Ook de veiligheid in de gemeente is een belangrijk punt. Daarbij gaat het in Venlo met name om twee punten: het uitplaatsen van het gevaarlijke rangeerterrein waarover vanaf 2010 ook duizenden tonnen ammoniak zullen rijden en een snelweg door enkele wijken. Dat laatste is een project waar we nu al zes jaar actie tegen voeren,” vertelt Vervoort.

“Daarnaast speelt de integratie natuurlijk een grote rol”, voegt Vervoort toe. “Niet omdat de problemen in Venlo zo veel groter zijn dan elders, maar door het Wilders-effect.” Geert Wilders komt uit Venlo en kreeg er bij de Kamerverkie­zingen bijna een kwart en bij de Europese verkiezingen eenderde van de stemmen.

Hoe komt het dat Wilders in Venlo zo veel aanhang heeft? “Hij heeft helemaal geen aanhang,” reageert Vervoort. “Onder aanhang versta ik dat mensen actief met hem meedoen. Dat is niet het geval. Hij had graag meegedaan aan de verkiezingen maar hij kon geen capabele mensen vinden. Wilders kan mooi het ongenoegen verwoorden. Als je ‘waarom’ vraagt aan mensen die op hem gestemd hebben dan krijg je te horen: “Vanwege die buitenlanders.” Als je doorvraagt kunnen ze niet uitleggen wat ze daarmee bedoelen. Er is grote onvrede met de landelijke politiek. Wilders spreekt mensen aan met zijn taalgebruik, maar hij biedt geen oplos­singen. Als we de mensen dat voorhouden dan gaan ze nadenken, dan gaan ze twijfelen.”

Alex 18-5-2008 “Wij benadrukken dat integreren meedoen is.” zegt Vervoort. “En dat betekent in de eerste plaats dat iedereen Nederlands moet leren spreken. Daar begint het mee. Het is heel jammer dat Wilders niet meedoet. Niet alleen omdat ik graag met hem in debat was gegaan, maar dan hadden we ook kunnen zien wat hij nu echt voorstelt. Een deel van zijn aanhang zal nu misschien niet gaan stemmen en verder zie je dat de jacht op de kiezers van Wilders is geopend. We hadden hier laatst de hele PvdA-top op bezoek en die praten dan de Wilders-kiezers naar de mond.
Wij doen dat niet. Wij gaan uit van onze eigen kracht en onze eigen opvattingen. Als er mensen zijn die eerder op de PVV stemden en nu op de SP zijn ze welkom, maar we gaan onze ideeën er natuurlijk niet aan aanpassen.

Wij doen in de campagne eigenlijk wat we anders ook doen. “De wijken in, met de mensen praten, vragen wat er goed gaat en wat niet, actie voeren met de mensen en onze alternatieven en oplossingen naar voren brengen.”


Interview met SP-lijsttrekker Alexander Vervoort over de verkiezingen in Venlo in 'Tribune', het ledenblad van de SP.
Grote foto: Menno Herstel Tekst: Willem Bos


22-10-2009: Voor wat het waard is: SP in lokale peiling op 5 zetels
21-10-2009: SP zorgelijk over fouten in Kieskompas
Download de hele Tribune oktober 2009 (PDF, 3.5 MB)
Tribune in gesproken vorm ( rss / m3u )

U bent hier