h

Actie FNV en SP: 65 blijft 65! Wouter Bos kreeg veel vragen, antwoorden bleven uit

27 oktober 2009

Actie FNV en SP: 65 blijft 65! Wouter Bos kreeg veel vragen, antwoorden bleven uit

27-10-2009 actie FNV-SP 6 De PvdA heeft het lastig, ook in Venlo, dus sturen ze dan landelijke kopstukken naar Venlo om de schade nog een beetje te beperken. Vanavond was het weer de beurt aan Wouter Bos. De geplaagde minister van financiën en politiek leider van de PvdA mocht zijn opwachting maken in Blerick om met zijn 'gewenste kiezers' van gedachten te wisselen. Samen met de FNV was de SP aanwezig om ons protest tegen de verhoging van de AOW-leeftijd duidelijk naar voren te brengen want we zijn boos, nee sterker; pisnijdig!

27-10-2009 actie FNV-SP 1 SP'er Ton Heerschop (rechts) diep in discussie met een voormalig PvdA-partijbestuurslid, die na enige tijd weg liep...

Nog voor de bijeenkomst begon gingen verschillende lokale PvdA-kaderleden met de SP'ers in gesprek en enkelen zelfs in discussie. De SP kreeg het verwijt dat zij niets deed aan de onderlinge solidariteit tussen generaties (?!?), een jongere PvdA'er verwoordde het als volgt: "waarom moet mijn generatie voor de oudere betalen?". "Wie is hier nu niet solidair?", was de wedervraag, waarop een pijnlijke stilte volgde. Wat opvalt in de discussie met de PvdA is dat ze enkel de ingestampte versjes kunnen opdreunen, op diepergaande vragen en weerleggingen kwam of geen antwoord of een herhaling van het ingestudeerde credo. Een partij in vertwijfeling, het partijkader in een ongemakkelijk korset gedwongen.

27-10-2009 actie FNV-SP 3 Na een kort gesprekje bekeken onder meer deze PvdA-kandidaat raadsleden de discussie liever vanaf een veilige afstand.

Gelukkig waren er ook PvdA-leden die zich eigenlijk schaamden voor de draai die de PvdA onder Bos nu weer gemaakt heeft. Ze weten duidelijk niet goed wat ze moeten met de zoveelste niet uit te leggen afbraak van onze sociale zekerheden door hun partij.
Veel mensen tekenden dan ook onze petitie die het kabinet oproept om de AOW- en pensioenleeftijd op 65 jaar te houden. Ook onze informatiefolders, en die van het FNV, vonden weer gretig aftrek.

27-10-2009 actie FNV-SP 4

Tegen acht uur arriveerde eindelijk Wouter Bos. Hoewel we hem een folder aanboden en om een handtekening vroegen voor de petitie (niet geschoten is tenslotte altijd mis), weigerde hij beleefd met de woorden "U bent nu toch echt te optimistisch".
De aanwezige FNV'ers begonnen een felle discussie met de minister die, we moeten het toegeven, zich niet liet kennen en weerwoord probeerde te geven. Maar hoe kun je leugen en bedrog over de rug van de gewone man uitleggen? Want dezelfde Bos die de banken met miljarden te hulp schoot kan niet uitleggen waarom we straks wel villabezit subsidiëren maar bijvoorbeeld verpleegkundigen, conducteurs, stratenmakers en politiemensen moeten doorwerken tot hun 67e.

27-10-2009 actie FNV-SP 6

Bos gaf aan de zware beroep te ontzien door ze eerder met pensioen te sturen; op hun 65e...! Ook moesten deze mensen dan maar ander werk vinden of omgeschoold worden en ook zou hij er voor zorgen dat zwaar werk niet meer bestaat. Op de vraag van SP-lijsttrekker Alexander Vervoort hoe hij dat in gedachten had, kwam geen antwoord. Bos denkt dat straten vanzelf aangelegd worden, ouderen vanzelf gewassen en huizen er ineens vanzelf staan?

27-10-2009 actie FNV-SP 5 Wouter Bos kon de vraag van SP-lijsttrekker Alexander Vervoort (met rode jas) niet tot tevredenheid beantwoorden.

PvdA-lijsttrekker Hay Janssen moest de minister tenslotte ontzetten want de discussie tussen Bos, FNV en SP had nog wel even kunnen doorgaan. Het punt was duidelijk, de PvdA zit in haar maag met de manier waarop zij heeft moeten toegeven aan de druk van het CDA, VVD en D'67. Partijen die niet willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Jammer genoeg geeft ook GroenLinks in de discussie amper thuis. En hoewel de PVV hard roept dat ze het er niet mee eens is bleek vanavond weer eens duidelijk waar de vakbeweging en de Nederlanders wel op kunnen rekenen, een actieve SP!

27-10-2009 actie FNV-SP 2 De discussie buiten kon nog uren doorgaan maar Bos werd uit zijn lijden verlost door een partijgenoot die hem naar binnen dirigeerde.

Eenmaal binnen ging Bos de discussie aan met een volle zaal mensen die vol vragen zaten, niet alleen over de ophoging van de AOW-leeftijd, maar ook over andere asociale kabinetsmaatregelen, problemen rondom de integratie van buitenlanders, werkeloosheid en de onmacht in het vinden van een nieuwe baan omdat werkgevers liever geen mensen aannemen die ouder zijn dan 55 jaar. Dat belooft wat, dat doorwerken tot 67...
Bos gaf een ware peptalk en gooide al zijn charme in de strijd maar op het einde van de avond bleven vele vragen onbeantwoord.

Teken de volkspetitie op www.65blijft65.nl
29-10-2009: opinie Marcel van Dam in de Volkskrant: "Wouter woekert met de waarheid"
07-10-2009: Tiny Kox: "Blijf met je tengels van de AOW af, 65 blijft 65!" (nieuws en fotoverslag)

U bent hier