h

Het moet niet veel gekker worden met het CDA nu het zelfs haar eigen kind af valt

6 maart 2009

Het moet niet veel gekker worden met het CDA nu het zelfs haar eigen kind af valt

Het CDA in Provinciale Staten verwijst een onderzoek over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) naar de prullenbak. Opmerkelijk omdat in 2007 toen de WMO in de Tweede Kamer is aangenomen datzelfde CDA er een groot voorstander van was!

Column door afdelingsvoorzitter Alexander Vervoort samen met een zorgmedewerker die anoniem wenst te blijven (bekend bij de redactie)

Gesteld werd destijds dat de gemeenten zelf in staat zouden zijn om de uitvoering ter hand te nemen. Zo staat het ook letterlijk op de website van het ministerie van Volksgezondheid, geleid door CDA-minister Klink.

Als SP snappen we het CDA wel, men moet nu eenmaal af van het idee dat het CDA een vriendenkliek is waarbinnen kritiek niet is toegestaan. Dus komt er een inkoppertje met een rapport dat iets stelt waarvan heel Nederland van mijlen ver kan zien dat het ondeugdelijk is, namelijk dat de uitvoering van de WMO voor geen meter deugt. Mensen worden geschoffeerd en onthouden van de meest noodzakelijke vormen van zorg omdat de gemeenten al lang niet meer aan mensen denken maar in budgetten rekenen. De mens is zodoende ondergeschikt gemaakt aan de procedurele rampspoed die WMO heet.

In 2007 bezochten de SP-Tweede Kamerleden Paul Lempens en Henk van Gerven samen met Statenlid Linda Haex, het Venlose ziekenhuis VieCuri. Ook toen gaven verzorgenden en behandelaars aan dat de WMO een belemmering was in hun manier van werken. Een situatie waarvan de SP inmiddels enorm veel aanwijzingen en bewijzen voor heeft. De partij heeft er zelfs drie rapporten over kunnen samenstellen met honderden klachten en vele aanbevelingen hoe het beter kan en moet.

Stop de UITVERKOOP van de thuiszorg
Wat heel opvallend is, is dat in plaatsen waar SP wethouders het dossier WMO beheren er wel een fatsoenlijk beleid wordt gevoerd. We vragen we ons oprecht af of het aan ons of aan de wet ligt? Misschien ligt het gewoon aan het gegeven dat wij nog steeds in staat zijn te denken in mensen en hun noden, krachten en mogelijkheden in plaats van budgetten en deadlines.

Het CDA huilt dan ook krokodillentranen, als ze enig lef had gaf ze ook in Den Haag aan dat het anders en beter moet. Maar de lijnen zijn bij het CDA verstopt en in een hopenloze poging om de schijn van een partij in verval te verhullen, valt ze nu haar eigen ideeën af. Alles om de partij te behouden voor nog meer ellende, helemaal geen poging om iets te doen aan de problemen waarvan ze zelf nu ook erkend dat ze er zijn. Geen alternatieven, geen pogingen tot reparatie, enkel het verwijzen van een rapport naar de prullenbak. Om vervolgens door te gaan op de ingeslagen weg! Want als iemand nog het idee heeft dat het bij het CDA om mensen gaat, dan moet deze poging tot verder behoud van gezichtsverlies de laatste nevel om het hoofd toch wegblazen?!

Actiewebsite De Zorg Is Geen Markt
Maart 2008: rapport SP "WMO in uitvoering III"
Oktober 2007: rapport SP "WMO in uitvoering II"
Februari 2007: rapport SP "WMO in uitvoering"
8-8-2007: SP-Kamerlid Henk van Gerven brengt werkbezoek aan ziekenhuis Venlo

U bent hier