h

Maaspoort 2: men spreekt over visie...

3 oktober 2008

Maaspoort 2: men spreekt over visie...

Maaspoort Welkom op de website die ook met enige regelmaat gelezen wordt door andere politieke partijen. Hoe we dit weten? Als een wethouder een brief stuurt omdat volgens hem iets foutief staat in onze berichtgeving of columns, als een andere partij op hoge poten aangeeft dat we een onwaarheid over een van hun leden op de site staat (iets waarover we na het zien van de foto's nog steeds twijfels hebben), dan heb je al wat bewijs. Maar vandaag met de plof op de mat van het E3 Journaal weten we het zeker! Op de voorpagina prijkt een artikel met de koptekst "'t Sas: Theaterplan getuigt van visie". Laat nu juist gebrek aan visie net iets zijn wat wij als SP al tijden het college en de raad verwijten!

Het artikel lezende kan de koek niet op, � t Sas lijkt als directeur onze goeie ouwe wethouder Herman Janssen wel te willen knuffelen. Een kleine opsomming: visionair plan, onmiddellijk en voortvarend aan de slag, nieuwbouw zonder treuzelen al gereed in 2012.

Als u denkt dat er nog iets te kiezen valt, dan moeten we u teleurstellen. Voor 't Sas staat de nieuwe Maaspoort er al. 't Sas zegt over de nieuwe Maaspoort: "geen hypotheek op de toekomst, geen afhankelijkheid van andere processen of de opbrengsten daarvan". En dan als klapper: "geen concessies vanwege andere functies".
Kortom mijnheer 't Sas wil een theater met bijbehorende horeca. Nu zou daar op zich niets mis mee zijn ware het niet dat hij net als het gemeentebestuur nu al weer in het groot groter grootst denken is vervallen. Nergens de overweging wat de behoefte van de stad en haar bewoners is als het gaat om een theater.

Maar de allermooiste quote van 't Sas is wel dat hij "een theater wenst met veel uitstraling". Waarschijnlijk heeft hij net even een borrel of kopje thee teveel gedronken met wethouder Peter Freij die ook niets anders voor ogen heeft dan uitstraling.
Maaspoort zaal Als de verbouwing van het stadhuis en de nieuwbouwplannen voor een stadskantoor een voorbode zijn voor de nieuwbouw van dit theater dan vrezen wij het ergste. In dat geval komen we te zitten met een veel te simplistisch gebudgetteerd theater waarbij het woord van enkel één persoon doorslaggevend is voor inrichting en vorm. Zonder twijfel krijgen we ook nu weer te maken met de hypige kreet "cradle to cradle" en moet het in 2012 allemaal klaar zijn.
Vaststellende dat het al jaren kost om een betonnen bodem te storten in wat we inmiddels de bouwput Maasboulevard noemen, kan veilig gesteld worden dat 2012 wel erg optimistisch is.

Je vraagt je af of men in deze stad nog op iets anders gericht kan zijn dan 2012. Alles moet af voor die tijd vanwege de Floriade en als dat klauwen met geld gaat kosten, lijkt dat de dames en heren raadsleden niet te raken.
Al jaren zien we geen oppositie tegen deze wilde plannen. Als we dan lezen dat er sprake is van visionaire ideeën, dan moeten we toch echt vaststellen dat ze beperkt blijven tot 2012, de visie van dit bestuur reikt niet verder dan tot aan de Floriade. En als we dan zien dat wethouder Mark Verheijen trots staat aan te kondigen dat volgend jaar de gemeentelijke belastingen niet omhoog gaan kunnen we niet anders dan schamper lachen. Want dit college en deze raad zadelt straks, met de miljoenen waar men nu al een voorschot op neemt, de inwoners van Venlo en Arcen, Velden en Lomm op langere termijn op met veel zwaardere lasten.

Samenvattend lopen we een dot van een kans dat de stad tijdens de Floriade een bouwput is, tenslotte is nog niet 1 bouwproject op tijd afgerond. Ook lopen we het risico op investeringen in de stad waar de bewoners niet op zitten te wachten en die ons nog jaren op de financi�le schouders drukken.

We kunnen als SP geen visie ontdekken zoals mijnheer 't Sas, misschien hebben we een beperkte geest dat is natuurlijk mogelijk. Maar als we de kritiek van 't Sas op de huidige Maaspoort lezen vragen we ons af waarom hij er in hemelsnaam directeur geworden is. Die kritiek nemen we niet serieus dus.

EurobiljettenEen echte visie voor Venlo zou er een zijn waarin Venlo in de nabije toekomst betaalbaar kan blijven voor al haar bewoners. Hoe Venlo de voedselbanken overbodig kan maken en hoe we de thuiszorg weer een vak van mensen kunnen maken in plaats van een carri�replek voor grote graaiers.
Dan heb je visie, dan toon je lef en moed en als we het dan toch over tijdspaden hebben dan mag dat van ons best allemaal gebeuren voor 2012. Geen geregisseerde show of bouwput maar een daadwerkelijk sociale warme en menselijke gemeente. Kijk dat is nu eens een leuke visie rondom 2012. Wedden dat je daarmee ook bekend komt te staan?

26-09-2008: En nu moet ook ineens de Maaspoort plat?

U bent hier