h

Nieuwe toekomst speeltuin 't Hagerweike?

10 december 2007

Nieuwe toekomst speeltuin 't Hagerweike?

Hagerweike Via de media moeten we vernemen dat er vergevorderde plannen zijn om speeltuin 't Hagerweike in oude luister te herstellen. De SP Venlo juicht deze nieuwe plannen van harte toe, maar heeft ook haar kanttekeningen erbij.

Een stichting zal vanaf maart de speeltuin zeven dagen in de week openen met een beheerder die ook het winkeltje en de toiletten weer gaat openstellen. Hiermee wordt een langgekoesterde wens van de wijk en de SP vervult, wat ook bleek tijdens het buurtonderzoek en de informatieavond die de SP in mei, juni en september hield.

Ervan uitgaande wat er via Omroep Venlo gesteld wordt, rijzen ons toch enkele vragen:
1. Is 13000 euro voldoende voor de gehele exploitatie?
2. Op welke termijn komt het geld beschikbaar?
3. Uit welk potje komt dit bedrag, en is het structureel?
4. Een speeltuin is een publieksvoorziening en geen bedrijf, wat gebeurd er als over twee jaar de subsidiekraan dicht blijft?
5. Welke toezeggingen zijn er (op papier) voor de lange termijn en onder welke voorwaarden?
6. Welke status geeft de gemeente Venlo nu aan ‘t Hagerweike: speeltuin of speelplek?
7. Over hoeveel vrijwilligers kan de Stichting nu beschikken, en hoe is de inzetbaarheid van deze mensen?
8. Wie nemen het toezicht en beheer tot zich?
9. Speelt oud-beheerder Geerd Roeffen hierin een rol, is hij betrokken?
10. Is de wijkbewoner nogmaals gehoord en geïnformeerd? Oftewel wat is het draagvlak?

Op deze vragen hoopt de SP Venlo spoedig duidelijkheid te krijgen in een gesprek met de beheerstichting en de gemeente Venlo. We houden u op de hoogte.

Resultaten en reacties SP-onderzoek 't Hagerweike
Bericht 13 september: Speeltoestellen 't Hagerweike vervangen
Bericht 12 september: Speeltuin ‘t Hagerweike ziet weer bloeiende toekomst tegemoet
Bericht 30 mei: SP start buurtonderzoek naar speeltuin Hagerweike in Venlo-Zuid

U bent hier