h

Wijkavond Blerick toont belang van inspraak aan

26 september 2007

Wijkavond Blerick toont belang van inspraak aan

parkeren-Staay Blerick 4Gisteren vond de wijkschouw van Blerick plaats. De burgemeester en de wethouders werden door het wijkoverleg Blerick langs plaatsen rondgeleid waar zich problemen voordoen. Afsluitend was er 's avonds in gemeenschapshuis De Staay een bijeenkomst voor alle inwoners. Ook enkele leden van de SP Venlo waren daarbij aanwezig en stelden onder meer vragen over het toekomstige vrachtverkeer dwars door de bewoonde kern van Blerick. De avond liep echter totaal uit de hand, doordat burgemeester en wethouders weinig oor hadden naar de argumenten van bewoners.

Burgemeester Bruls presteerde het gisteren om honderden mensen de zaal uit te jagen. Ook enkele raadsleden vonden het welletjes en stapten op. De arrogantie van de burgemeester was stuitend. Hij wilde niets horen over de parkeerdiscussie. Ook kwam er geen antwoord op vragen over filevorming en het daarmee gepaarde vrachtverkeer door de bewoonde kernen. Het is pijnlijk zichtbaar geworden dat B&W weinig begrip kan opbrengen voor afwijkende meningen. Wij vragen ons af waarom er inspraakavonden worden georganiseerd als bewoners uiteindelijk toch de mond wordt gesnoerd?

De discussie over het centrumplan en de parkeerheffing toont opnieuw het belang van inspraak aan. De inspraakprocedures zijn te veel een verplicht nummertje waarbij de mening van bewoners er eigenlijk niet toe doet. De SP roept de gemeente op om écht werk van inspraak te maken. Als inwoners van Blerick de plannen overduidelijk niet zien zitten, dan moet de politiek hier gehoor aan geven en de plannen bijsturen. De bewoners mogen niet met een zoethoudertje naar huis worden gestuurd. Daar mag je ook geen genoegen mee nemen.

De Blerickenaren zitten klaarblijkelijk niet te wachten op grootschalige nieuwbouw en extra kosten voor de gemeenschap, zoals parkeerheffing. Het stadsbestuur kan daar nu niet zomaar aan voorbij gaan.

SP Venlo start Axie Vrachtverbod voor Blerick
Ruim 200 handtekeningen na startschot Axie Vrachtverbod op Blerickse weekmarkt!

U bent hier