h

ExperiencePark: "Gemeente Venlo gebruikt toch haar gezonde verstand"

18 april 2007

ExperiencePark: "Gemeente Venlo gebruikt toch haar gezonde verstand"

EPL Uit het jongste onderzoek van projectontwikkelaar MAB blijkt dat het discutabele megaproject Experience Park Limburg (dat op het Floriadeterrein zou komen), concurreert en slecht is voor de ondernemers in de binnenstad van Venlo, en bovendien niets toevoegt aan het koopassortiment. Tot deze conclusie zijn de SP en het regionale platform Verontruste Ondernemers al enkele maanden geleden gekomen. In maart wezen de Verontruste Ondernemers de gemeente Venlo en provincie Limburg op de nadelige gevolgen en dwongen hen tevergeefs om hierover een standpunt in te nemen. Vandaag heeft het Venlose college van B&W dan eindelijk toch een standpunt over dit megaproject: laten we het maar niet doen.

Bouwfonds MAB presenteerde vorig jaar al plannen voor de bouw van een Experience Park Limburg (EPL). Uit onderzoek zou volgens MAB blijken dat het EPL een verrijking zou zijn voor de regio, zou zorgen voor duizenden nieuwe arbeidsplaatsen, en toeristen en consumenten zou aantrekken. De SP en de 1100 Verontruste Ondernemers in de regio, sloegen meteen de alarmbel: zo'n EPL kan nóóit waarmaken wat het bouwfonds belooft en is bovendien een bedreiging voor het voortbestaan van de winkelkernen in de regio Helden, Horst, Blerick, Tegelen en Venlo. Gemeente en provincie echter waren, verblind door de mooie verhalen, juist vol enthousiasme.

Na aanhoudende protesten (en met de provinciale verkiezingen in het vooruitzicht) vroeg de gemeente Venlo vervolgens om een aanvullend onderzoek. Dit onderzoek zou zich ook moeten richten op het kazerneterrein in Blerick als mogelijk alternatieve locatie. De SP gaf hierop aan dat zij ook geen voorstander is van een verkleind EPL op het historische kazerneterrein.

De resultaten van het nieuwe onderzoek zijn nog niet openbaar gemaakt, maar de krant weet vandaag te melden dat het bouwfonds haar impulsief enthousiasme laat varen voor de realiteit. Betrouwbare bronnen melden de krant dat het EPL bij de Floriade niet kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van het college. Venlo zou verder willen kijken naar de mogelijkheden op het voormalige kazerneterrein in Blerick. Daar zou een afgeslankte versie van het EPL kansrijk en aanvullend kunnen zijn voor het Venlose, maar ook Blerickse koopcentrum. De SP concludeert hieruit dat de gemeente Venlo zich nog eens bezint over haar megalomane prestigedrang.

Volgens de SP is de kazernevariant alleen bespreekbaar als de cultuurhistorische waarde van de Frederik Hendrik Kazerne wordt gewaarborgd. Er zijn in het verleden al veel historische, beeldbepalende en monumentale gebouwen in de gemeente gesloopt. Onlangs liet de SP dan ook via een brief aan de gemeente weten dat het kazerneterrein een bestemming moet krijgen dat recht doet aan haar historische waarde. Ook de in 2005 overleden wethouder Frans Wolters was daar een fel pleitbezorger van.

De gemeente doet er volgens de SP goed aan om juist in de bestaande winkelgebieden te investeren om deze aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Dit betekent in ieder geval dat de huidige leegstand en verpaupering actief bestreden en voorkomen moet worden. Bovendien heeft de gemeente met het andere prestigeproject, Maasboulevard, volgens de SP nog voldoende werk te verzetten. Ook zal ze er voor moeten waken dat de boulevard niet voor toenemende leegstand in de binnenstad zal zorgen. Ook de Centrumplannen in Blerick en Tegelen zijn ambitieus, net als het dorpsontwikkelingsplan in Belfeld. Ook die projecten zal de SP kritisch blijven volgen.


Experiencepark: mogelijk of onmogelijk?

SP blij met verzet winkeliers tegen Experience Park op Floriadeterrein

Verkiezingsprogramma van de SP in Provinciale Staten van Limburg voor de periode 2007 - 2011: Arbeidsmarkt & Economie

U bent hier