h

Experiencepark: mogelijk of onmogelijk?

5 maart 2007

Experiencepark: mogelijk of onmogelijk?

bomWat een verontwaardiging over de actie van verontruste ondernemers tegen de komst van een Experiencepark (EPL) op het Floriadeterrein. Wat is er mis met een actie van ruim 1000 ondernemers in de regio? Wanneer er zoveel burgers en bedrijven zich uitspreken, dan is er toch echt iets aan de hand.

Gebruik het gezonde verstand, neem de plannen en cijfers er bij, en werp een blik op een plattegrond van de regio Venlo, en men ziet dat een EPL op het Floriadeterrein, er voor zorgt dat er op korte termijn na de opening, een flinke trek ontstaat naar het EPL; met alle belastende gevolgen van dien, zoals milieuvervuiling, aantasting leefgebied, en verkeersproblemen door files en opstoppingen bij op/afritten en op de A73, A67 en N273.

In die hypeperiode moet de consument een keuze maken waar de euro wordt uitgegeven. Wordt deze op het EPL besteed, dan verliezen de winkelcentra in de regio de consument en hun omzet.
Maar nadat de nieuwigheid er van het EPL af is, begint de overlevingsstrijd van het EPL zelf. Hoe kan zo’n enorm park het hoofd boven water houden? Er zullen allerlei noodgrepen moeten worden genomen, zodat de ondernemers die het risico namen om zich op het EPL te vestigen, overleven. Het EPL ligt vanaf het begin aan de beademing, het is wachten totdat de stekker er uit moet. Alleen een kleinschalig EPL of outletcentrum dicht bij de binnenstad heeft enige overlevingskans. Daarvoor komt alleen het Kazerneterrein in aanmerking; met respect voor de historische bebouwing en de omgeving, en in directe verbinding met de winkelcentra van Venlo en Blerick. Dit is haast onmogelijk dus lijkt de komst van een EPL in de regio Venlo schier onmogelijk.

EPLHet gevaar bestaat er wel degelijk dat door de komst van het EPL (een megawinkelpark weggestopt tussen snelweg en bosrand), dat de winkeliers in de regio de concurrentieslag gaan verliezen. Nu al verdwijnen steeds meer voorzieningen uit de wijken. Of is men van plan om een aparte directe verbinding naar het EPL te maken? En hoe zit dat voor mensen die geen auto hebben of afhankelijk zijn van openbaar vervoer? Iemand met een rollator die nu nog om de hoek naar de winkel kan, zie ik niet naar het EPL lopen.

Voor de verkeersproblematiek is nu en in de toekomst geen goede oplossing te vinden: Venlo blijft een druk knooppunt en daar zal de komende 30 jaar weinig aan veranderen. De A73 en A74 trekken meer verkeer aan, de omringende wegen lopen ook vol, er treedt sluipverkeer op in de wijken, files worden vanzelfsprekend. Dit is slecht voor de bereikbaarheid van de centra, slecht voor de volksgezondheid, en van negatieve invloed op het bedrijfsresultaat.

Dat er partijen zijn die pas aan de hand van weer een onderzoeksresultaat een standpunt innemen, is hun goed recht. Maar als men even logisch nadenkt dan weet men toch net zo snel als elk kind, dat het EPL uiteindelijk alleen negatieve gevolgen kent. De Floriade gaat een financiële blunder worden, op hetzelfde terrein komt het EPL: je moet toch boter op je hoofd hebben wanneer je twee keer vele miljoenen over de balk smijt. En wie mag er voor opdraaien: de belastingbetaler en de ondernemers in de regio. Niet zo vreemd toch dat deze groep zich nu al roert? Aan zet zijn de bestuurders in Provincie en Gemeenten, die hun akkoord moeten geven of er een EPL in Venlo mogelijk is.

Natuurlijk is ondernemen altijd een risico, en natuurlijk is het goed dat er mensen zijn die hun nek uitsteken voor de ontwikkeling van de regio. Er liggen planken vol met de meest geweldige plannen; voor het EPL is er alvast een plekje gereserveerd op zo’n plank.

Alexander Vervoort, afdelingsvoorzitter SP Venlo
Thijs Coppus, fractievoorzitter SP Horst aan de Maas


Alexander VervoortAlexander Vervoort
Afdelingsvoorzitter van de SP Venlo en kandidaat (nr. 12) voor de Provinciale Staten verkiezing aanstaande woensdag.

Thijs CoppusThijs Coppus is Fractievoorzitter van de SP Horst aan de Maas en kandidaat (nr. 5) voor de Provinciale Staten verkiezing aanstaande woensdag.

SP blij met verzet winkeliers tegen Experience Park op Floriadeterrein

Verkiezingsprogramma van de SP in Provinciale Staten van Limburg voor de periode 2007 - 2011: Arbeidsmarkt & Economie

U bent hier