h

SP blij met verzet winkeliers tegen Experience Park op Floriadeterrein

19 februari 2007

SP blij met verzet winkeliers tegen Experience Park op Floriadeterrein


Ondernemers uit Venlo, Blerick, Tegelen, Helden, Horst, Sevenum en Venray hebben zich verenigd in een platform tegen de komst van het Experience Park Limburg, op het Floriadeterrein in Venlo. De ondernemers zien het park al vanaf de lancering van de plannen als een grote bedreiging voor hun eigen zaak. Gevreesd wordt voor binnensteden met leegstaande panden en daardoor toenemende criminaliteit. De SP is blij met dit verzet. De partij waarschuwde eerder ook al voor nadelige gevolgen voor winkeliers en werkgelegenheid.

Vorig jaar werden plannen bekend van Bouwfonds MAB die een mega winkel -en vrijetijdscentrum van maar liefst 150.000 vierkante meter wil aanleggen op het terrein waar straks de Floriade komt. De politiek reageerde enthousiast, vanwege de voorspellingen van 10 miljoen bezoekers en 5.000 banen aan werkgelegenheid. De SP was van meet af aan kritisch, daar door de partij ingeschat werd dat een dergelijk megacomplex niet alleen een bedreiging zou vormen voor de vaste werkgelegenheid, maar ook voor het Midden- en Kleinbedrijf in de regio. Volgens de partij valt voor winkeliers niet op te concureren tegen een dergelijk complex. Ook de komst van 5000 banen moet kritisch bekeken worden, daar het hier veelal zal gaan om banen op uitzendbasis, oftewel flexwerk zonder baangarantie. Hier tegenover staat dat veel vaste werknemers in het MKB bedreigd worden met ontslag.

De gemeente en provincie stelden een onderzoek in waaruit bleek dat het allerminst zeker was dat die aantallen gehaald zouden worden. Mede naar aanleiding daarvan onderzoekt MAB momenteel op advies van de gemeente, of het Experience Park ook op het veel kleinere kazerneterrein in Blerick, van 7 hectare, zou kunnen. Daarbij werd weer een andere vastgoedmaatschappij tegen de borst gestoten, die plannen heeft om samen met een jonge Blerickenaar een vrijetijdscentrum op het kazerneterrein aan te leggen met onder andere een discotheek, bowlingbanen en kartbaan.

Onlangs liet de Socialistische Partij Venlo via een brief aan de gemeente weten dat het Kazerneterrein volgens haar een cultuurhistorische waarde heeft en een bestemming moet krijgen die daar recht aan doet. Ook wijlen CDA-wethouder Frans Wolters was daar fel pleitbezorger van.

Weblog Thijs Coppus, kandidaat Provinciale Staten
Verkiezingsprogramma van de SP in Provinciale Staten van Limburg voor de periode 2007 - 2011: Arbeidsmarkt & Economie

U bent hier