h

SP-Venlo is vijftig jaar jong

3 september 2023

SP-Venlo is vijftig jaar jong

Foto: SP-Venlo
Zondag vierden we feest. Met een interessant programma, hapjes en drankjes vierden we namelijk 50 jaar SP in Venlo. In 1973 begonnen met een klein gezelschap fanatieke socialisten is de afdeling in de loop van de jaren uitgegroeid tot een factor van betekenis, met vallen en opstaan, met hoogte- en dieptepunten, succesvolle acties en veel plezier. Na vijftig jaar een mooi moment om even bij stil te staan en een feestje te bouwen.

 

Sinds 1973 is de SP actief in Venlo. Begonnen met langs de deuren gaan en mensen overtuigen, leden werven en ons maandblad Tribune verkopen. Tot acties voor het behoud van goede huurwoningen, renovatie van verwaarloosde huizen, verbetering van de sociale zekerheid, verkeersveiligheid, de zorg, bestrijden van armoede, opkomen voor de positie van werknemers, en ga zo maar door.

Al vijftig jaar roeren we ons in de Venlose samenleving, en daar blikten we zondag op terug.

 

Foto: SP-Venlo

 

Alle leden en prominente oud-leden hebben kregen een uitnodiging en werden op 3 september in Grand Café de Maagdenberg ontvangen.

Met Guus Janssen en Riek Janssen (geen familie) keken we terug op de begintijd en enkele gedenkwaardige acties.

Guus was 21 jaar voorzitter van onze SP-afdeling en richtte de partij hier mee op. Niet alleen tot eind jaren ’90 was hij actief, ook weer vanaf 2004 toen de SP opkrabbelde uit haar winterslaap en weer een zelfstandige afdeling werd. Voor zijn verdiensten en 40-jarige inzet als actief kaderlid werd hij in 2012 onderscheiden met de Zilveren Tomaat.

Riek Janssen was net zo actief en was een van onze eerste gemeenteraadsleden (1998) in Venlo. Door gezondheidsklachten moest ze daarmee stoppen en zelfs verhuizen. Ook in haar nieuwe woonplaats Sevenum werd ze actief voor de lokale SP en was ze geruime tijd lid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

 

Foto: SP-Venlo

 

Beiden vertelden over de beginjaren, het langs de deuren gaan, contributie ophalen, Tribunes verkopen, regelmatig districtsoverleggen (de SP was destijds nog niet landelijk georganiseerd), spreekuren aan huis.

Maar ook over gedenkwaardige acties zoals het van de sloop redden van een woonblok in Genooi. Het gevecht met woningstichtingen en gemeente. Over de saamhorigheid, gezelligheid en opkomen voor mensen die nergens gehoor vonden.

Over SP’ers van het eerste uur als Fred van Odenhoven en John Stoot (beiden overleden) waarmee ze samen de SP in Venlo groot maakten.

 

Foto: SP-Venlo

 

Met Hogeschool-docent en oud-Tweede Kamerlid en Raad- en Statenlid Frank Futselaar uit Zwolle, en landelijk partijsecretaris Arnout Hoekstra, werd vooruit gekeken hoe onze toekomst eruit kan zien en wat de aanstaande campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen brengt (op 22 november).

Frank hamerde daarbij vooral op sfeer: ken elkaar, kom bijeen en blijf in gesprek met elkaar. Doe iets, al is het maar klein. Het moet leuk zijn en sta stil bij successen en vier die. Nou, dat laatste deden we vandaag.

 

Foto: SP-Venlo

 

Na alle felicitaties, cadeaus en sprekers was het officiële deel afgesloten en bleef het nog lang gezellig. Voor sommigen was het ontmoeten (nieuwe leden), voor anderen was het elkaar weer zien na soms lange tijd.

We danken het personeel van Grand Café de Maagdenberg voor de goede verzorging en smakelijke hapjes (hamburgers!) waardoor ons feest meer dan geslaagd werd. Of zoals Frank Futselaar zei: “Op naar de volgende 50 jaar!”.
 

Foto: SP-Venlo

 

U bent hier