h

SuperVrijdag in Hazenkamp

20 mei 2023

SuperVrijdag in Hazenkamp

Foto: SP-Venlo
Vrijdag gingen we weer de buurt in om aan bewoners te vragen wat er goed gaat en wat er beter kan. Deze keer in de Blerickse wijk Hazenkamp, rondom het Hubertusplein. Ook vroegen we daar aandacht voor onze volkspetitie 'Nationaliseer onze energie en verlaag de rekening'.

 

 

Vrijdag 19 mei hadden we uitgeroepen tot SuperVrijdag, de dag waarop veel SP-afdelingen langs de deuren gaan, om met mensen te spreken over de gestegen kosten en het nationaliseren van onze belangrijke voorzieningen. We deden dat in de wijk Hazenkamp in Blerick.

Volgens de gemeente en politie staat de veiligheid en leefbaarheid in deze wijk steeds meer onder druk. Op Koningsdag (27 april) was er nog een schietpartij met slachtoffers op het Hubertusplein te betreuren. Komt dit door het verplaatsen van het geweld en criminaliteit vanuit andere wijken, of speelt er meer in de wijk zelf? Een vraag die we ook meenamen in ons buurtonderzoek.

 

Foto: SP-Venlo

 

Het viel ons op dat, als we ernaar vroegen, de bewoners er liever niets over kwijt wilden. Een bewoner zegde ons op fluistertoon dat ze er niet over wilde praten aan de deur maar ons wel haar ervaringen wilde mailen of bellen.

Een bewoner (die dicht op het Hubertusplein woont) wilde er wel over praten. Deze omwonende vertelde ons dat het steeds slechter gaat in de omgeving: “Vooral ’s avonds veel overlast van louche figuren die rondhangen, wat zorgt voor een gevoel van onveiligheid”.

 

De wegwuivende houding en het mooi-weer-spelen van andere bewoners geeft ons een naar gevoel. Als de mensen in de wijk niet durven te praten over wat ze ervaren en meemaken, dan is er onderhuids vaak meer aan de hand. Dat verdient serieuze aandacht van de instanties want anders gaat dat gevoel van onveiligheid omslaan.

 

Foto: SP-Venlo

 

Een andere bewoner (van de Bilderdijkstraat) wilde wel met ons praten en vertelde bezorgt te zijn over het aantal toenemende woninginbraken en de toegenomen slechte sfeer in de buurt.

Zo werd ons gezegd dat er op en nabij de Valeriusstraat en Guido Gezellestraat ‘s avond veel wordt gedeald. Het is dat enkele bewoners meermaals per week het zwerfvuil in de straat opruimen, anders lag het vol met bijvoorbeeld gripzakjes van drugs en lachgaspatronen en ballonnen daarvoor. “Politie en Handhaving zien we hier nooit.”, vertelden enkele bewoners ons.

 

Toch gaven verreweg de meeste bewoners aan graag en met veel plezier te wonen in deze buurt. Veel bewoners hadden ook energiezuinige maatregelen genomen waardoor hun energierekening meeviel. De woningcorporatie investeerde in zonnepanelen waardoor ook de huurders lagere energiekosten hebben.

 

Foto: SP-Venlo

 

Wat we vaak hoorden was dat mensen overlast ervaren omdat er vaak te hard gereden wordt in de wijk. Ondanks drempels, de soms smalle straten en vaak onoverzichtelijke kruispunten, wordt er ook overdag veel te hard gereden.

Op de Maria Tesselschadestraat heeft dit al meerdere malen bijna tot ongelukken geleid, meermaals werden er spiegels van geparkeerde auto’s afgereden. Op de Valeriusstraat wordt er vaak tegen het verkeer ingereden. Op de Bilderdijkstraat durven ouders hun (kleine) kinderen daardoor niet meer op straat te laten spelen.

 

Foto: SP-Venlo

 

Toeval of niet, juist op het moment dat wij er waren reed de politie door de hoofdstraten (bij de kerk) en bekeurde Handhaving daar op foutparkeerders. Bewoners ervaren hun aanwezigheid echter niet terwijl dat mogelijk wel de sleutel is om het gevoel van onbehagen en toenemende criminaliteit en andere overlast weg te nemen.

 

Goed dat we deze buurt eens nader onder de loep namen. Ondanks dat de meeste mensen zeggen er graag te wonen, is er genoeg te doen om deze wijk niet verder te laten afglijden.

 

Bekijk ook:

 

U bent hier