h

Inkomenskaart weer beschikbaar

2 maart 2023

Inkomenskaart weer beschikbaar

Ook voor 2023 zijn weer wetten en regels aangepast, het duurde even maar inmiddels is het overzicht compleet, en kan de Hulpdienst van de SP in Venlo ook voor dit jaar weer een inkomenskaart uitgeven met daarop alle landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen.

 

Er zijn veel regelingen landelijk maar ook lokaal waar veel mensen geen weet van hebben. Dit blijkt uit de vragen die binnenkomen bij de SP-Hulpdienst. Daarom dit jaar opnieuw de inkomenskaart, alle regelingen overzichtelijk bij elkaar maar ook waar men terecht kan voor hulp en ondersteuning bij de aanvraag van de regelingen als men er zelf moeite mee heeft.

 

En eigenlijk zou de gemeente Venlo zelf, actief, zo'n inkomenskaart actief dienen te verspreiden. Zoals de gemeente Roermond dat sinds kort wel doet. Misschien dat hun goede voorbeeld doet volgen? De SP en het Platform Sociale Zekerheid in Venlo vragen daar immers al tijden om.

 

Juist omdat er in Venlo veel armoede is, veel mensen met een laag inkomen in geldzorgen zitten, 2300 kinderen die in armoede opgroeien. Juist omdat veel Venlonaren onbekend zijn met de diverse regelingen, of niet weten of ze daar recht op hebben, is het hard nodig dat er actief gewezen wordt op die regelingen.

Maar zolang als de gemeente Venlo daar niets mee doet, brengt onder meer de SP-Venlo een dergelijke beknopte inkomenskaart uit. In de hoop dat de mensen die daar recht op hebben, daar baat bij hebben, en hulpverleners er hun op kunnen wijzen.

 

De inkomenskaart is vanaf de start in 2014 een succes. Aan het begin van elk jaar krijgen we vragen (ook van zorgprofessionals) wanneer de kaart weer verschijnt. Dat succes is mooi maar laat tevens zien dat er een brede behoefte is aan zo’n overzicht met alle regelingen voor Venlo.

 

De nieuwe inkomenskaart staat op deze website (Hulpdienst), waar iedereen de kaart kan bekijken en downloaden/afdrukken.

 

Het staat iedereen vrij om de inkomenskaart verder te verspreiden. Want daarmee bereiken we ons doel, dat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profiteren. De kaart is in die zin niet 'van' de SP; we hopen dat iedereen deze inkomenskaart als service en ondersteuning ziet en ook als zodanig gebruikt.

 

Deze Inkomenskaart-2023 kwam mede tot stand in samenwerking met Stichting Platform Sociale Zekerheid Noord- en Midden-Limburg (www.psz-nml.nl), waarvoor grote dank!

 

U bent hier