h

Motie: Breng energie armoede in beeld

24 februari 2022

Motie: Breng energie armoede in beeld

Vanavond werd in de gemeenteraad een motie van de PvdA aangenomen, die de SP mee indiende, over de gevolgen van de energiearmoede. Want de kosten voor energie zijn gigantisch gestegen, mensen met een laag inkomen raken hierdoor in de problemen. De motie riep de gemeente op om naast te zoeken naar allerlei oplossingen om ook actief beleid te maken voor verduurzaming (drukt de woonlasten) en geld uit Den Haag te halen.

 
De motie roept het college op om:
  • Te onderzoeken op welke manier ondersteuning gegeven kan worden aan de huishoudens met acute energie armoede. Tevens de oorzaken en mate van energiearmoede in Venlo in kaart te brengen en met een voorstel te komen hoe huishoudens 'getroffen door energie armoede' het beste geholpen kunnen worden, zowel op korte termijn om de acute nood te lenigen als op basis van lange termijn waarmee energie armoede structureel aangepakt kan worden;
  • De uitkomsten en eventueel mogelijke oplossingen voor te leggen aan de Gemeenteraad;
  • Actief beleid maken om zo veel mogelijk geld vanuit het rijk naar Venlo te halen voor het verduurzamen van alle nog niet goed geïsoleerde woningen;
  • Onderzoeken naar mogelijkheden om basisbedragen binnen de subsidieregels te verhogen om het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed te bevorderen;
  • In gesprek te gaan met de provincie en het rijk voor een oplossing op de lange termijn.

 

Onze wethouder Alexander Vervoort (armoedebeleid, SP) reageerde op de motie: “Deels doen we al wat in de motie staat, en deels is het ondersteuning van bestaand beleid of datgene wat er op ons af komt. Deze motie geeft een verdiepingsslag en daarmee versterking van dat beleid.”

 

Ook wethouder Marij Pollux (duurzaamheid, GL) gaf aan dat de motie dat we ons nog sterker maken voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Vooral bij de al wat oudere woningen.
“De gemeente Venlo is zelf bezig met structurele maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de energiekosten omlaag kunnen. Dat kan door woningen beter te isoleren of voorzien van bijvoorbeeld zonnepanelen, voor woningeigenaren én huurders. Maar ook voor mensen met een laag inkomen hen direct tegemoet te komen met het toegezegde geld.”

 

 

Vervoort vulde aan: “Er is in deze raad vaker gesproken over de energievouchers, duurzaamheidsmaatregelen, energiearmoede, de toeslag die er aan zit te komen voor de gestegen energiekosten. Vooral over dat laatste zijn veel vagen waar dat door Den Haag toegezegde geld nu blijft. Dat is frustrerend omdat de gemeenten daar ook steeds tevergeefs naar vragen bij het ministerie.”

 

Op de vraag of de gemeente zelf alvast dat geld beschikbaar kan stellen, in plaats van te wachten op Den Haag, reageerde onze wethouder: “Het is heel frustrerend wanneer het ministerie een mooi gebaar maakt (geld toezeggen) maar vervolgens zwijgt over de voorwaarden. Dat maakt het onduidelijk welke groep mensen nu precies in aanmerking komt, hoeveel geld er daarmee naar Venlo komt en hoe Venlo dat geld moet verdelen. Kun je dan iets ‘voorschieten’ als je geeneens weet hoeveel, voor wie en of je dat geld überhaupt wel gaat krijgen?”

 

 

Alexander Vervoort: “Gemeenten zouden dit kwartaal het geld krijgen. Het is nu maart, de winter is bijna om, dat steekt en frustreert enorm. Want mensen zitten nú te wachten op dat geld, die zitten nu in de kou en moeten een afweging maken of ze een extra dikke trui aan doen of de verwarming aan kunnen zetten.”

“Het college staat dan ook positief tegenover de motie, vindt het goed wanneer ze aangenomen wordt, zodat de raad een duidelijke opdracht geeft waarmee de gemeente aan de slag kan.”

 

De raad was content met de reacties en voelde zich gesteund de motie in stemming te brengen.
De motie werd mede ingediend door bijna alle partijen (behalve VVD en Oruç) en bij de stemming unaniem aangenomen. Het college gaat de raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

U bent hier