h

Buurtcampagne en actie Voedselhulp

22 november 2021

Buurtcampagne en actie Voedselhulp

Foto: SP-Venlo
Op 4 december helpen we Voedselhulp Blerick met het inzamelen van voedselwaren. De SP is tegen voedselbanken maar ziet ook de noodzaak om initiatieven als deze te ondersteunen als onze overheid de andere kant opkijkt. De SP laat geen mensen in de steek. Vandaar ook dat we Gino van de Voedselhulp in Blerick die dag meehelpen. Tegelijk gebruiken we deze dag om van mensen te horen hoe het in hun wijk gaat.

 

Stichting Voedselhulp Blerick startte in juni 2012 als burgerinitiatief in de Blerickse wijk Vossener. Vooral na de vorige crisis (vanaf 2008) kwamen er veel cliënten bij, die door de regels van de reguliere voedselbank daarvan niet langer gebruik mochten maken, maar nog niet uit de problemen waren. Gino Verheijden wilde daar iets voor betekenen en startte vanuit zijn woning en garage de Voedselhulp.
Nu helpen zij wekelijks tussen de 60 tot 80 mensen die anders tussen wal en schip zouden raken.

 

De SP staat voor eerlijke inkomens zodat voedselbanken helemaal niet nodig zijn. Maar voedselbanken zijn nodig, de lonen zijn niet eerlijk en ongelijk verdeeld waardoor mensen na aftrek van vaste lasten te weinig geld overhouden om fatsoenlijk van te kunnen leven.

De SP is solidair met de mensen in armoede die de voedselhulp nodig hebben om te overleven. Daarom doen we deze dag mee aan de product-inzamelactie om de gebruikers van de voedselhulpte steunen.

 

Foto: SP-Venlo

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) voor de deur willen we graag weten hoe men over de gemeente Venlo denkt, wat er goed gaat en wat er beter kan. Maar ook hoe men over de SP denkt en wat wij anders kunnen doen? Deze kans grijpen aan als we de mensen voor hun hulp vragen bij de inzamelingsactie voor de Voedselhulp.

 

  • Wat: Buurten en actie voor Voedselhulp Blerick
  • Waar: Bij supermarkt Jumbo, Wieënpassage in Blerick-centrum.
  • Wanneer: Zaterdag 4 december 2021.
  • Tijd: Tussen 11:00-15:00 uur.

 

Omdat we mensen willen bevragen én Gino Verheijden met zijn Voedselhulp willen ondersteunen, kunnen we jouw hulp goed gebruiken.
Als je wil meehelpen laat het ons weten met een e-mail. Geef daarbij aan in welk tijdsblok(ken) je kunt helpen:

  1. 11:00 - 13:00 uur
  2. 12:00 - 14:00 uur
  3. 13:00 - 15:00 uur
  4. 11:00 - 15:00 uur

 

Vorig jaar december hielpen we ook de Voedselbank Venlo bij hun inzamelactie. Veel mensen wilden toen bijdragen en hiermee de medemens in armoede steunen. Er waren mensen die hun kerstpakketten kwamen inleveren, anderen doneerden een tas levensmiddelen die ze zojuist in de winkel kochten. Ook waren er veel mensen die geld in de collectebus stopten. Met al die extra donaties kon iedereen lange tijd geholpen worden die afhankelijk was van hulp.

 

U bent hier