h

Onteigening woningen Vierpaardjes nodig?

21 oktober 2021

Onteigening woningen Vierpaardjes nodig?

De tunnel onder de Vierpaardjes gaat er komen, eindelijk, maar daarvoor moeten wel enkele woningen worden verworven. En daar wringt nu de schoen. De gemeente gaat over tot onteigenen, de bewoners stellen benadeelt te worden en eisen meer geld voor hun pand. Wat is waar, hoe zit het en welke invloed heeft dit op de bouwplannen? Via raadsvragen wil de SP duidelijkheid krijgen.

 

De SP heeft kennisgenomen van de twee verschillende opvattingen die leven bij enerzijds de bewoners van de panden aan de Vierpaardjes, en de uitleg van wethouder Boom (spoorvervoer, PvdA) over het aankoopproces van deze woningen. De ondertunneling van de Vierpaardjes is in onze ogen van groot belang voor Venlo. Iedere vertraging of hobbel in de weg voor dit belangrijke infrastructurele project is onwenselijk.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: "De wijze waarop de bewoners bij het programma Nedinscoplein (Omroep Venlo) ten opzichte van de gemeente afwijkende inzichten op tafel legden, roept bij ons de vraag op wat er nu werkelijk speelt rondom de aankoop van de 19 woningen aan de Vierpaardjes. Wie staat er in het gelijk?"

 

  • Heeft de gemeente Venlo een verklaring voor het behoorlijke verschil van weergave van de gang van zaken tussen de bewoners en de gemeente?
  • Is de wethouder bereid om een reconstructie te geven waarin de stappen zijn weergegeven vanuit de gemeente als het gaat om de verwerving van de panden aan de Vierpaardjes en de reactie van de bewoners hierop?
  • Wat is de rol was van de heer Meertens, die stelt namens de bewoners van de Vierpaardjes op te treden?
  • En is de in gang gezette onteigening aanleiding voor vertraging in het proces rondom de ondertunneling van deze gevaarlijke spoorwegovergang?

 

Zo maar enkele vragen die bij ons opkwamen over deze kwestie, en die we vandaag aan het College van B&W stuurden. Zij heeft (conform afspraak) dertig dagen de tijd om onze vragen te beantwoorden.

 

Zie ook:

 

U bent hier