h

Woonvise is meer dan enkel bouwen, bouwen, bouwen

29 september 2021

Woonvise is meer dan enkel bouwen, bouwen, bouwen

Vanavond werd de woonvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De visie kent de uitgangspunten waar de gemeente de komende jaren het bouwen van woningen gaat toestaan. En om woningen bouwen is veel te doen want de woningnood is hoog.

 

SP-raadlid Stefan Hugues verteld: Voor de SP is het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn in onze gemeente, voor elke doelgroep en elk segment. Wat dat betreft zit de Woonvisie 2021-2026 goed in elkaar. Aan bouwplannen is geen gebrek, wat zou het tof zijn als al die honderden ideeën gerealiseerd worden. Maar zover zijn we nog niet. En dus ging de discussie in de gemeenteraad over enkele randzaken.

 

Hugues: “Zoals of je nu wel of niet buiten de (eerder vastgestelde) contouren mag laten bouwen. Er zijn niet voor niks grenzen getrokken waar we wel en niet graag nieuwbouw zien verrijzen. Ik voelde dan ook de behoefte om te reageren op enkele raadsfracties die zich graag buiten de contouren begeven en zich te goed doen aan de spreuk “bouwen, bouwen, bouwen”.

De SP is van mening dat we nog niet buiten de contouren moeten willen kijken zolang daarbinnen nog ruimte en ambities liggen. Wijken als het Vastenavondkamp de rug toe keren om het woningaanbod slechts kwantitatief te vergroten is niet een oplossing om het woningentekort op te lossen.

 

 

Zeker, “bouwen, bouwen, bouwen” is belangrijk maar dat kan natuurlijk pas als de juiste voorwaarden en omstandigheden zijn gegeven. De vermarkting, de woningcrisis, CO2- en PFAS-kwesties helpen daarbij niet.

Nog te zwijgen van prijsstijging van koopwoningen en huurprijzen in de afgelopen 20 jaar.

 

Waar in Nederland nog niet zo lang geleden een koopwoning gemiddeld 170.000 euro kostte, kost die nu 360.000 euro. En de middenhuur nu de 1000 euro overstijgt, is het voor starters, zeker wanneer er een studieschuld is en de inkomens achter blijven, onmogelijk een woning te vinden.

 

En daarbij mogen we de verhuurdersheffing en de speculanten niet vergeten. Al dit werkt enkel prijsopdrijvend. Allemaal gevolgen van veel te belangrijke dingen aan ‘de markt’ over te laten.

 

Zaken aan ‘de markt’ overlaten is per definitie ‘hopen’ dat door het magisch spel van vraag en aanbod de slechte dingen doet verdwijnen en de goede dingen overblijven, dat alles beter en goedkoper wordt.

‘Hopen’ dat de sector doet wat we willen door aan een paar selectieve incentive knoppen te draaien. Wat we zien is dat geen enkele sector doet wat we hopen.

 

 

Mijn reactie aan de oppositiepartijen was dat stoer klinkt om een motie in te dienen om de contouren te verruimen, maar dat vooral ‘hopen’ is dat er meer gebouwd gaat worden, hopen dat de woningnood afneemt. “Als u werkelijk zo begaan bent met de woningzoekende adviseer ik u uw Tweede Kamerfractie en kabinet aan te sporen eens goed te reflecteren over het gevoerde beleid welk ons in deze situatie gebracht heeft.”, zo gaf ik vooral CDA en VVD mee. 

 

Aan het stadsbestuur gaf de SP nog wel mee dat er enige flexibiliteit geboden is bij de beoordeling van plannen. Als iedere ambtenaar een 10 wil halen, wat op zich een lovenswaardige grondhouding is, leidt dit onbedoeld en in sommige gevallen tot vertraging in besluitvorming over de plannen. Met wat marge is dit wellicht iets efficiënter en zullen bouwplannen sneller uitgevoerd gaan worden.

 

Stefan Hugues: “Dus was mijn oproep aan B&W: Maak het mogelijk en voer de woonvisie snel uit zodat enerzijds bestaande woningen verbeterd worden en anderzijds er vlug woningen bijkomen waardoor er werkelijk doorstroming kan plaatsvinden en onze jongeren en starters aan een betaalbare woning kunnen komen.”

 

Zie ook:

 

U bent hier