h

SP maakt het verschil: meer venlonaren aan het werk

3 februari 2021

SP maakt het verschil: meer venlonaren aan het werk

Ondanks de crisistijd krijgt Venlo het voor elkaar om mensen aan het werk te krijgen en houden. Meer mensen konden uit de bijstand en weer aan werk, een eigen inkomen en een nieuwe toekomst. Dit is het verschil van een SP’er in het gemeentebestuur: mensen niet doelloos in de uitkering laten wegkwijnen maar hen spreken en kijken wat wél kan.

 

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het College van B&W dat waar het aantal bijstandsontvangers in Nederland vorig jaar voor het eerst in jaren weer is gestegen, dat in Venlo juist is gedaald. Die daling is al enkele jaren aan de gang maar dat die doorzet is bijzonder. Juist in een tijd waarin veel mensen werkloos worden en bedrijven het moeilijk hebben.

 

„We laten werkzoekenden niet meer los, tot ze aan het werk zijn.”, zegt onze wethouder Alexander Vervoort (Werkgelegenheid, SP) daarover in een interview. „De gemeente zit in vergelijking met enkele jaren geleden veel dichter op de werklozen.” Niet om hen lastig te vallen maar juist te helpen, vooruit, kijken naar mogelijkheden.

Want bij de bemiddeling naar werk wordt nu minder aandacht besteed aan de diploma's en deskundigheid die iemand heeft, maar ligt de nadruk op wat iemand kan; vaardigheden, motivatie en ervaring. Dat is een groot verschil met voorheen waardoor er nu een veel grotere kans is op een match naar een passende baan.

 

Door een intensievere samenwerking tussen de gemeenten in Noord-Limburg, uitkeringsinstantie UWV en de sociale werkplaatsen slaagt men er steeds beter in om mensen aan een baan te helpen die al jaren aan de zijlijn staan. Veelal vanwege leeftijd, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Mensen die genoeg in hun mars hebben en van waarde kunnen zijn voor bedrijven, maar waar ondernemers tot voor kort weinig mee deden. Vooral uit onwetendheid welke potentie deze mensen kunnen hebben en welke (financiële) mogelijkheden er zijn om hen aan het werk te krijgen.

 


In 2019 werden 80 mensen uit deze doelgroep bemiddeld naar werk en in 2020 zelfs 130. Daarmee doen we het heel goed. Zeker in vergelijking met andere gemeenten en het landelijk gemiddelde, waar juist weer sprake is van een toename van mensen in de bijstand, terwijl in Venlo dus een daling is.

Nogmaals; en dat in crisistijd en waarin veel ondernemers het moeilijk hebben of bedrijven zelfs gesloten zijn.

 

Onze wethouder Alexander Vervoort zegt in de krant „heel tevreden” te zijn over het resultaat, temeer omdat de coronacrisis iedereen stevig op de proef stelt. Nou, volgens de SP mag je meer dan tevreden zijn. 

Sinds de SP in Venlo in 2018 ging meeregeren zijn honderden mensen weer aan het werk geholpen. Die gezinnen hebben weer een carrière, toekomst en eigen regie op hun inkomen. Dat is het verschil van een SP-wethouder in het gemeentebestuur!

 

U bent hier