h

Dankzij SP-moties helpt gemeente slachtoffers toeslagenaffaire

16 december 2020

Dankzij SP-moties helpt gemeente slachtoffers toeslagenaffaire

Kiezen tussen warm avondeten of een cadeautje voor je kinderen. Dat is de keuze waar veel ouders van de toeslagenaffaire voor staan tijdens de feestdagen. Nog steeds zitten velen van hen in diepe ellende, omdat zij door de Belastingdienst onterecht beschuldigd zijn van fraude met kinderopvangtoeslag. Een handjevol ouders is nu geholpen, maar voor velen duurt het véél te lang. De Belastingdienst weigert medewerking terwijl de gemeente haar getroffen inwoners wil helpen. Twee SP-moties werden in de raad overgenomen waardoor de 750 euro uitkering niet afgetrokken wordt van een gemeentelijke uitkering. Daarnaast komt er onder meer een meldpunt waar slachtoffers hulp krijgen. Een overwinning voor de SP maar vooral voor de slachtoffers van deze affaire.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: “De weerslag van de jarenlange trajecten van onterechte terugvordering en het uitblijven van een oplossing voor hun schuldenproblematiek, is ongekend en diep triest. Hier heeft de overheid gefaald, hier moet de overheid op acteren en wel zo snel mogelijk.”

 

“Ouders en kinderen die zijn getroffen door de zogenaamde toeslagenaffaire, kunnen hun leven als volwaardig burger vaak niet zonder pro-actieve hulp en aandacht oppakken. Ze hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden en weer terug, dat werkt verlammend. Er is behoefte aan één loket, aan goede geclusterde support.”

“De SP ziet graag dat onze gemeente een positieve rol neemt in het herstel van het vertrouwen in de overheid van de benadeelde ouders en kinderen. Hiertoe diende ik vanavond een motie in die oproept om een meldpunt te openen waar slachtoffers terecht kunnen voor vragen, steun en hulp.”

“Een contactpersoon die ook een luisterend oor kan bieden, ontwikkelingen signaleert en doorgeeft aan de instanties zodat er effectieve hulp ontstaat. Die weet om welke ouders en kinderen het gaat en waar hun grootste zorgen zitten.”

 

Onze motie hiervoor werd mede ingediend door EENLokaal en kreeg (na de reactie van B&W) ook steun van het CDA.

 

 

Hugues: “In de Tweede Kamer is een motie aangenomen dat gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire een bedrag van 750 euro krijgen om hen te helpen een fijne kerst te hebben. Het mag niet gebeuren dat, doordat ze dit bedrag krijgen, aan de andere kant worden gekort door de gemeente op bijvoorbeeld hun uitkering.”

“Daarom hebben we daarvoor een motie ingediend. Die werd gesteund door EENLokaal en 50Plus. Na de beantwoording door het college van B&W zegde ook CDA haar steun toe.”

 

 

Met name de VVD reageerde geïrriteerd en zag de moties niet zitten, achtte ze onuitvoerbaar en zelfs onnodig. PVV en GroenLinks reageerden ook kritisch maar gingen uiteindelijk wel mee in ons voorstel.

Beide moties hoefden niet in stemming te komen omdat onze wethouder de toezegging deed de moties te gaan uitvoeren. Een overwinning voor de SP maar vooral voor de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire.

 

SP-wethouder Alexander Vervoort (sociale zaken) reageerde tijdens het raadsdebat: “De toeslagenaffaire zorgt voor veel buikpijn en enorme stress bij de mensen die hierdoor getroffen zijn. Mensen die er vaak niets aan konden doen maar door de Belastingdienst ineens en onterecht zijn aangemerkt als fraudeurs, met alle gevolgen van dien.”

“Mensen die ineens in de problemen komen omdat de Belastingdienst er een rommeltje van maakte. Mensen die ineens het recht op kinderopvang en toegekende toeslagen verliezen en dat moeten terugbetalen, zich daardoor in de schulden moeten steken.”

“Jaren onzekerheid, onduidelijkheid, niet weten wat je overkomen is en geen gehoor vinden hoe het dan verder moet. Niet voor niks dat er in de Tweede Kamer een parlementair onderzoek loopt naar deze kinderopvangtoeslagaffaire.”

 

 

Vervoort: “De gemeenten hebben ook met deze affaire te maken, ze hebben er net zo last van omdat ze graag de slachtoffers wil helpen maar dat niet kunnen. In de zomer bleek nog dat de Belastingdienst geen informatie wilde delen. De gemeente Venlo wist zo niks, kreeg geen gegevens of er inwoners benadeeld zijn en wie dat betrof.”

 

De Belastingdienst gaf wel aan dat er Venlonaren gedupeerd zouden zijn, gaf een aantal van 80 mensen maar zei meteen daarbij dat “vanwege de privacywetgeving het verbiedt om die gegevens te delen”.

Vervoort:” Dan staan we als gemeente met de rug tegen de muur én buitenspel. Een positie waarin je niet wil staan, want je wil iets voor de slachtoffers kunnen betekenen maar dat wordt je onmogelijk gemaakt.”

 

Vandaag was staatssecretaris Van Huffelen (Financiën en Toeslagen, D66) op bezoek in Venlo om in het gemeentelijk stadskantoor met enkele slachtoffers te spreken. Daarbij heeft ze verteld dat er in de gemeente Venlo 43 mensen, die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire, zich bij het ministerie hebben gemeld. Mogelijk dus dat er nog meer mensen zijn!
 
De staatssecretaris zei ook dat de gemeente het bestand met de namen en BSN-nummers toegestuurd zou krijgen. Na jaren krijgt de gemeente dan eindelijk inzicht wie er door de toeslagenaffaire in Venlo gepakt zijn. Daarmee kan de gemeente gericht aan de slag om deze mensen te benaderen en hulp en steun te bieden.

 

SP-wethouder Vervoort: “Zeker met de feestdagen in aantocht, mensen die al in de ellende zitten en dan ook nog eens door de coronacrisis getroffen worden en daar bovenop de ellende van de toeslagenaffaire op je dak krijgen, het is niet niks. De motie steunt het gemeentebestuur in wat we graag willen doen, en met de steun van de gemeenteraad gaan we dat uitvoeren.”

 

U bent hier