h

Tweede concept verkiezingsprogramma stemt bijna tevreden

20 november 2020

Tweede concept verkiezingsprogramma stemt bijna tevreden

Foto: Zundert
De nieuwe versie van het concept-verkiezingsprogramma was aan de beurt om te bespreken. De 1e versie en de kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen (op 17 maart 2021) werd op 29 september aan de leden voorgelegd. In het jongste concept is de inbreng van alle SP-afdelingen op het eerste stuk verwerkt. Aan de leden van de SP in Venlo om daarover te besluiten. Dit deden we digitaal op 19 november jongstleden.

 

In september is met een aantal leden het conceptverkiezingsprogramma van de SP voor de komende Tweede Kamerverkiezingen 2021 besproken. Dit om te komen tot een volwaardig programma waarmee we de campagne kunnen aangaan en kiezers overtuigen om SP te gaan stemmen.

 

Met de inbreng van deze verslagen van alle afdelingen is onlangs een 2e conceptverkiezingsprogramma gepubliceerd. Ook dit is naar de leden toegestuurd maar staat ook op de besloten ledenwebsite SPnet.

Dit 2e concept wilden we wederom met jullie bespreken. Mochten we nog aanpassingen willen kan dit middels wijzigingsvoorstellen en moties, die op het Congres van 12 december 2020 in stemming worden gebracht.

 

Overige agendapunten van de ledenvergadering waren:

  • benoeming nieuw bestuurslid
  • kascontrole
  • actuele kwesties en wat er verder nog ter tafel kwam

 

Vanwege de coronamaatregelen was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk en moesten we deze digitaal organiseren. Niet ideaal, maar het kan even niet anders.

 

Goede nieuws was dat enkele wijzigingen die we eerder aandroegen zijn overgenomen of tekstueel verwerkt. Echter blijven er 3 punten over die niet zijn aangepast maar wij wel te belangrijk vinden om te laten lopen. Die gaan we op het congres met wijzigingsvoorstellen aankaarten.

 

Bekijk ook:

U bent hier