h

Leden kritisch op eerste conceptstuk verkiezingsprogramma

30 september 2020

Leden kritisch op eerste conceptstuk verkiezingsprogramma

Vanavond was de eerste ledenvergadering over het conceptverkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021). Diverse vragen en aanpassingen zijn genoteerd en worden doorgegeven. Ook werd een nieuwe secretaris gekozen.

 

In 't Raodhoes in Blerick waren we op 29 september bijeen. De opkomst was minder dan gehoopt, oorzaken daarvoor zijn mogelijk de aangescherpte coronamaatregelen, dat iedereen zich tevoren diende aan te melden (vanwege die maatregelen) en ook de angst bij veel mensen voor het coronavirus Covid-19.

Dat mocht de pret niet drukken want van de ene kant hadden veel plezier samen maar net zo werd het programma kritisch doorlopen.

 

Foto: SP-Venlo
De door de programmacommissie opgeleverde eerste versie van het programma werd uitvoerig besproken. Niet bij elk punt werd even lang stil gestaan maar sommige zaken kregen de nodige aandacht. Bijvoorbeeld standpunten over onderwijs, veiligheid en het Caribisch gebied. Maar ook pensioenen, wetenschap en duurzaamheid werden uitvoerig besproken.

 

De opmerkingen, vragen, wijzigingen en aanvullingen die we samen vaststelden worden ingebracht bij het landelijk bestuur. En ook zal het tijdens de Limburgse regioconferentie (17 of 18 oktober) door alle SP-afdelingen nog eens worden besproken. Zo kunnen SP-leden direct invloed uitoefenen op het SP-verkiezingsprogramma.

 

Vervolgens zal een 2e versie van het programma begin november verschijnen. Deze zullen we opnieuw bespreken op een volgende ledenvergadering op 19 november, in opmaat naar het partijcongres in december.

 

Op het einde van de ledenvergadering werd Norman Dragt door de leden officieel gekozen tot onze nieuwe organisatiesecretaris. Norman draaide al een tijdje mee en heeft inmiddels ook de cursus voor de functie gevolgd, en kan nu met het mandaat van de leden echt aan de slag. Veel succes Norman en welkom in het bestuur!

 

U bent hier