h

Spreek je uit over het verkiezingsprogramma

14 november 2020

Spreek je uit over het verkiezingsprogramma

De nieuwe versie van het concept-verkiezingsprogramma is aan de beurt om te bespreken. De 1e versie en de kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen (op 17 maart 2021) werd op 29 september aan de leden voorgelegd. In het jongste concept is de inbreng van alle SP-afdelingen op het eerste stuk verwerkt. Aan de leden van de SP in Venlo om daarover te besluiten. Dit doen we digitaal op 19 november.

 

In september is met een aantal leden het conceptverkiezingsprogramma van de SP voor de komende Tweede Kamerverkiezingen 2021 besproken. Dit om te komen tot een volwaardig verkiezingsprogramma waarmee we de campagne kunnen aangaan en kiezers overtuigen om SP te gaan stemmen.

Het verslag van dat ledenberaad is naar de leden gestuurd, mocht je het niet ontvangen hebben laat even weten (venlo@sp.nl) dan sturen we het naar je toe.

 

Met de inbreng van deze verslagen van alle afdelingen is nu een 2e conceptverkiezingsprogramma gepubliceerd. Ook dit is naar de leden toegestuurd maar staat ook op de besloten ledenwebsite SPnet.

Dit 2e concept willen we wederom met jullie bespreken. Mochten we nog aanpassingen willen zien in het verkiezingsprogramma, kan dit middels wijzigingsvoorstellen en moties die op het Congres van 12 december 2020 in stemming worden gebracht. 

 

Overige agendapunten voor de ledenvergadering zijn: 

  • benoeming nieuw bestuurslid
  • kascontrole
  • actuele kwesties
  • wat er verder nog ter tafel komt.

 

Vanwege de coronamaatregelen mogen we helaas geen fysieke bijeenkomst houden maar moeten we deze digitaal organiseren. Niet ideaal maar het kan even niet anders.

De digitale ledenvergadering houden we op donderdag 19 november, aanvang 19.30 uur. Laat even weten of je deel wilt nemen, dan sturen wij je de inloggegevens voor die avond.

Graag tot dan!

 

U bent hier