h

SP start flyeractie voor minimaregelingen

21 juli 2020

SP start flyeractie voor minimaregelingen

Elk jaar blijft er geld liggen bestemd voor financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen. Er maken dus te weinig mensen gebruik van deze regelingen. Om de bestaande mogelijkheden voor minima extra onder de aandacht te brengen is de SP gestart met een actie waarbij actief flyers worden rond gebracht waarop aandacht wordt gevraagd voor de vele diverse inkomensondersteunende regelingen.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Mensen met een laag inkomen hebben het al moeilijk genoeg, daarom zijn er in de gemeente Venlo speciale regelingen. Hierdoor hoef je soms moeilijke keuzes niet te maken, zoals je kind niet laten sporten omdat de contributie te hoog is bijvoorbeeld. Daar zijn juist de regelingen voor. Die kunnen een boel stress wegnemen en ervoor zorgen dat je toch voldoende geld hebt om de vaste lasten van te kunnen betalen, van te leven, eten en kleden, én om leuke dingen te doen voor de kinderen of jezelf.”

 

“Juist daarom is het jammer dat twee derde van de mensen die recht hebben op deze inkomensondersteuning, er geen gebruik van maken. Kennelijk is het lastig om deze mensen te bereiken. We hebben daar al vaker aandacht voor gevraagd in de gemeenteraad en gaan de gemeente nu met onze flyeractie helpen om meer mensen gebruik te laten maken van de minimaregelingen. Om te beginnen worden deze flyers bezorgd in de wijken Vossener en Venlo-oost.”

 

Minimaregelingen om maximaal mee te kunnen doen. Niets om je voor te schamen!

De uitdrukking 'Als de berg niet naar Mozes komt, dan gaat Mozes maar naar de berg' is hier dus van toepassing. “Want als al die verschillende regelingen onbekend zijn of mensen niet weten hoe ze daarvan gebruik kunnen maken, dan wil de SP ze daar graag bij helpen. Als we op deze wijze mensen kunnen helpen én de armoede verder kunnen terugdringen, dan is de actie al geslaagd.”, zegt Angelique Weingarten.

 

Misschien heeft u deze regelingen zelf niet nodig maar kent u wel mensen waar dit wel zo is, laat het hun weten. Een steuntje in de rug maakt voor hen net het verschil.
De flyer (PDF) kunt u ook zelf downloaden of printen en zo verder helpen verspreiden.

 

U bent hier