h

SP wil maatregelen tegen discriminatie bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders

11 juni 2020

SP wil maatregelen tegen discriminatie bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders

De SP wil dat het stadsbestuur met plannen komt om discriminatie op onder meer de arbeidsmarkt tegen te gaan. Uit de 'Monitor Discriminatie 2019 Limburg' blijkt dat Venlo bij de top-3 zit als het gaat om meldingen over discriminatie over geslacht, herkomst/huidskleur, seksuele geaardheid, bejegening en behandeling op vooral de werkvloer maar ook daarbuiten. Schokkend. De SP wenst maatregelen en gerichte acties.

 

Uit de Monitor Discriminatie 2019 Limburg blijkt dat de meldingen discriminatie ten opzichte van vorig jaar fors gestegen zijn in het bijzonder de meldingen bij politie. Daarbij komt ook nog dat de aangiftebereidheid erg laag ligt en de daadwerkelijke aantallen van situaties waarin discriminatie mogelijk voor is gekomen hoger ligt.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Hierbij springt het grote aandeel van meldingen over discriminatie op basis van afkomst, geslacht en leeftijd op de arbeidsmarkt en discriminatie op grond van handicap bij de collectieve voorzieningen het meeste in het oog.”

“Ook de lage melding- en aangiftebereidheid is een punt van zorg. De SP stelt dan ook een aantal gerichte maatregelen voor om deze problemen aan te pakken.”

 

“We zien dat veel mensen aandacht vragen voor racisme en discriminatie. De Monitor Discriminatie 2019 toont een stijging van discriminatie aan. De meeste meldingen bij zowel politie als bij de Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADL) zijn in de grote steden van Limburg. Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Venlo kennen de meeste meldingen. Daar moet iets aan gedaan worden.”

 

 

De SP vindt dat de huidige aanpak te vrijblijvend is en een grotere prioriteit moet krijgen. De partij stelt dat er wel aan signalering wordt gedaan, maar het vervolgens ontbreekt aan een krachtige aanpak.

“Als samenleving moeten we iedere vorm van discriminatie en achterstelling bestrijden. Maar daar moeten dan wel concrete maatregelen voor worden genomen. Discriminatie op de arbeidsmarkt is onacceptabel. Daarom wil de SP dat de gemeente hier concrete acties op onderneemt.”, zegt Angelique Weingarten.

 

 

Daarom pleit de SP ervoor dat de arbeidsinspectie meer middelen en mogelijkheden krijgt. Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie moeten worden beboet en op een zwarte lijst worden geplaatst.

Daarnaast stelt de SP voor om bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders waar meldingen van worden gedaan zogenaamde inspectie-sollicitanten en inspectie-woningzoekenden moeten worden ingezet. 

 

Foto: SP-Venlo

In 2019 organiseerden Venlo en Krefeld samen de Roze Zaterdag, om diversiteit te vieren. De SP deed mee met onder meer dit grote spandoek in de parade. Links op de foto de (loco)burgemeesters van Krefeld en Venlo aan het spandoek.

 

Angelique Weingarten: “We zien dat mensen grote zorgen hebben over racisme en discriminatie. Mijn partij roept mensen op om bij misstanden aangifte te (blijven) doen bij politie en signalen ook bij de ADL te melden. Mensen die concrete acties en maatregelen willen kunnen ook contact met de SP opnemen.”

 

U bent hier