h

Einde aan bloedprikken Belfeld en mogelijk nog meer kernen?

8 juni 2020

Einde aan bloedprikken Belfeld en mogelijk nog meer kernen?

SP en EENLokaal stellen raadsvragen over het verdwijnen van het bloedprikpunt in Belfeld. Waar speelt dit nog meer? Waarom heeft Viecuri Medisch Centrum dit besluit genomen en waarom zijn de mensen hierover niet geïnformeerd? Welke service komt hiervoor in de plaats? Vragen, vragen, vragen... Hopelijk dat de gemeente dit met het ziekenhuis kan afstemmen en ze op andere gedachten brengen.

 

Samen hebben raadsleden Leon van den Beucken (EENLokaal) en Ton Heerschop (SP) raadsvragen gesteld.

SP-raadslid Ton Heerschop: Afgelopen dagen bereikten ons signalen van inwoners uit Belfeld, dat het VieCuri zou gaan stoppen met bloedprikken in het plaatselijke Huis van de Wijk, 't Prônk Eppelke in Belfeld.

Inderdaad bleek hier dat alle benodigde spullen al opgehaald waren. Het kwam als donderslag uit heldere hemel. Navraag leerde dat behalve Belfeld mogelijk ook andere wijken of kernen in de toekomst verstoken kunnen gaan raken van deze basale activiteit voor onze inwoners, vooral ouderen en kwetsbaren.

Ouderen die je – los van het feit dat ze deze samenleving mee opgebouwd hebben – altijd met respect moet behandelen en niet op deze manier aan hun lot mag overlaten.

 

EENLokaal en SP vinden het zomaar ineens en zonder alternatief verdwijnen van het bloedprikpunt volstrekt onacceptabel. Daarom hebben zij een aantal vragen aan het gemeentebestuur gestuurd:

 

  1. Is het college door VieCuri op de hoogte gesteld van het schrappen van deze of andere priklocaties?
  2. Is het college met ons van mening dat het onze ouderen en kwetsbaren in onze kernen niet aan dit soort voorzieningen mag ontbreken?
  3. Is het college op de hoogte of en welke andere posten dan Belfeld gesloten zijn of worden?
  4. Is het college bereid om op zeer korte termijn met VieCuri de dialoog aan te gaan over deze onzalige ingreep / ingrepen?

 

Tijdens de vergadering van de gemeneteraad aanstaande woensdag (10 juni) worden deze vragen aangekaart tijdens het vragenrondje, waarbij het college van B&W meteen zal antwoorden.

 


 

UPDATE 10 juni 2020: Vanavond kregen we antwoorden op de gestelde vragen. Wethouder Schatorjé (EENLokaal, zorg en welzijn) zei dat VieCuri nog geen besluit heeft genomen over schrappen of openen van priklocaties en in een "oriënterende fase" zit.

Het ziekenhuis bekijkt voor alle prikposten of ze voldoen aan de eisen om veilige zorg te kunnen bieden. Nu, maar ook in het geval van een volgende uitbraak van het coronavirus. VieCuri wil voorkomen dat dan weer bijna alle lokale prikposten moeten sluiten.

 

B&W vindt ook dat zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij in de wijk dient te worden aangeboden. Ook VieCuri onderschrijft het belang van bereikbaarheid en nabijheid van prikposten, zei de wethouder, maar ook dat het aan VieCuri is om te bepalen hoe zij haar voorzieningen inricht en daarover communiceert.

 

Ton Heerschop vroeg daarop aanvullend, als VieCuri blijvend stopt met bepaalde priklocaties, of er dan rekening gehouden wordt met extra taxivervoer van en naar de overgebleven priklocaties?

De wethouder reageerde dat VieCuri in de nabijheid van priklocaties die ophouden te bestaan een alternatieve locatie inricht en als er reiskosten mee gemoeid zijn dat meegenomen wordt in de bespreking hierover met het ziekenhuisbestuur.

 

Voor de SP (en ook EENLokaal) zijn de antwoorden voor nu voldoende. We houden de situatie in de gaten en horen graag als er zich negatieve ontwikkelingen voordoen.


 
Bekijk ook: 

U bent hier