h

Op weg naar de ontwikkeling van een dynamische cultuurvisie

8 april 2020

Op weg naar de ontwikkeling van een dynamische cultuurvisie

Foto: SP
De gemeenteraad besprak vanavond een notitie die moet leiden tot een nieuwe cultuurvisie en vervolgens cultuurbeleid. Wat de SP betreft zijn we aardig op weg naar een breed gedragen visie.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: “Om tot een goede visie te komen dient men te kijken naar waar we vandaan komen, wat de huidige situatie is en in hoeverre de visie aan onze ambitie aansluit.”

“De SP onderschrijft dan ook het standpunt om te opteren voor een dynamische cultuurvisie. Laten we vooral kijken naar kansen in plaats van dilemma’s en ons niet onnodig opsluiten in een in beton gegoten cultuurbeleid.”

 

Daarnaast is de SP het eens met het voornemen meerjarige subsidieafspraken te maken, dat schept duidelijkheid waar instellingen op kunnen bouwen. Maar laten wij niet de op de rol staande verbetering van het subsidiebeleid daarbij vergeten. Ook daar liggen kansen.

 

 

De SP onderschrijft dat de culturele sector een vliegwiel is voor sectoren als onderwijs, zorg, welzijn, leefbaarheid, toerisme en economie.

Stefan Hugues: “Ook waarderen wij het culturele veld in onze gemeente, we zijn trots op het Venloos vermogen een groot cultureel aanbod te leveren van hoge kwaliteit ondanks de jaarlijkse bezuinigingsronde. Het vergelijkingsonderzoek laat ook zien dat de financiële bodem echt wel bereikt is. Neem dit in ogenschouw bij het verder uitwerken van de visie.”

 

Ook herkent de SP zich in de geformuleerde aandachtsgebieden. Het vestigingsklimaat, de leefomgeving, de sociale cohesie, gezondheid, participatie en ons cultureel profiel zijn belangrijke gebieden die iedereen raakt in onze gemeente.

 

Muurschildering (2014) door kunstenaar Gies Backes aan de Picardie in Venlo-Centrum.

 

De SP ziet kansen en eventueel op termijn financieel voordeel. Als dit dan binnen de vijf aandachtsgebieden blijft (met onder meer synergie en ontschotting) profiteert iedereen daarvan en blijkt dat samenwerken loont.

Stefan Hugues: “Verbeter de positie van de kartrekkers, creëer duidelijkheid en zekerheid op het financiële vlak. Cultuurmakers moeten niet bezig zijn met jaarlijks inspreken tijdens de begrotingsbehandeling maar creatief aan de slag met mooie dingen wat ons trotse Venlonaren maakt.”

 

“Wij zien de uitwerking naar een cultuurvisie met plezier tegemoet. Van belang is wel het bewustzijn dat de jarenlange bezuiniging op cultuur zijn sporen heeft achtergelaten. Verdere bezuinigingen zijn daarom ongewenst. Cultuur wordt voor het overgrote deel door vrijwilligers gerealiseerd. De Venlose cultuur is een cultuur waar we trots op zijn en willen blijven."

U bent hier