h

Regie cruciaal bij aanpak geweld

31 januari 2020

Regie cruciaal bij aanpak geweld

De gemeenteraad mocht (29 januari) haar oordeel geven over de ‘Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’. De SP gaf een doorkijk naar hoe wij de aanpak in de toekomst zien en hiermee aansluiten bij het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Eerder is door ons aangegeven dat de regierol cruciaal is om de juiste hulpverlening in te zetten en te monitoren. Met één regiovoerder die lijnen uitzet en deze bewaakt en ook controleert. Met één regiovoeder voorkomen wij dat er te veel instanties met verschillende taken bezig zijn en er ruis op de lijn veroorzaken.”

 

Dit kan alleen door het overkoepelende Veilig Thuis gedaan worden. Omdat Veilig Thuis meldingen bundelt, deze meldingen binnen krijgt, zij een inschatting maken hoe te handelen en tevens een vraagbaak voor professionals een aanspreekpunt zijn waar men voor advies kan aankloppen.

 

“Ondanks dat er ook bij Veilig Thuis nog steeds zaken beter kunnen, dienen we te blijven controleren of de taken goed opgepakt en opgevolgd worden zodat huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig en daadwerkelijk aangepakt worden.”

 

“Ook de taak om een veiligheidsplan op te stellen hoort bij Veilig Thuis als regievoerder, niet bij hulpverleners of behandelaars want hulpverleners horen naast slachtoffers en daders te staan, niet erboven.”

 

 

Weingarten: “De SP drong erop aan dat in de lokale aanpak dit expliciet opgenomen wordt dat de regierol bij Veilig Thuis landt om zo veiligheid te waarborgen en iedereen passend geholpen wordt.”

“We drongen ook aan op regievoering op casusniveau zodat bij een doorverwijzing het beste plan bekeken en uitgevoerd wordt.”

 

“De SP is benieuwd hoe de Regiovisie lokaal zal worden opgepakt en wil dan ook geïnformeerd worden en betrokken blijven hoe lokaal de integrale aanpak vorm gegeven wordt.”

 

U bent hier