h

Tekort opvangplekken thuis/daklozen en vrouwenopvang?

4 december 2019

Tekort opvangplekken thuis/daklozen en vrouwenopvang?

De regionale en nationale ombudsmannen hebben vandaag, 4 december, een brandbrief gestuurd naar het kabinet over de gevolgen van het woningtekort op de thuis- en daklozenproblematiek en tevens ook inzake het tekort aan vrouwenopvang (huiselijk geweld). De SP wil weten hoe de situatie in Venlo is en heeft daarvoor raadsvragen aangekondigd.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “De Ombudsmannen luiden de noodklok aangezien de maatschappelijke opvang een tekort heeft aan gezinsplekken en hierdoor kinderen gescheiden worden van hun ouders. Met alle psychische gevolgen hiervan voor de kinderen.”

“Er is ook een tekort aan vrouwenopvang plekken met als gevolg dat vrouwen in onveilige situaties moeten verblijven. Deze brandbrief is aanleiding voor de SP om tijdens de raadsvergadering op 11 december B&W om opheldering te vragen in welke mate dit ook in Venlo speelt en wat er moet gebeuren om problemen de kop in te drukken.”

 

De SP zal komende woensdagavond in de gemeenteraad de volgende vragen stellen:

  1. CBS-cijfers geven aan dat er in de laatste 10 jaar een verdubbeling is van thuis- en daklozen in heel Nederland. Is deze verdubbeling ook in de gemeente Venlo van toepassing?
  2. Is in beeld hoeveel thuis- en daklozen er actueel in de gemeente Venlo zijn?
  3. Hoeveel gezinnen zijn dakloos in de gemeente Venlo?
  4. Er is een tekort aan beschikbare gezinsplekken in de maatschappelijke opvang geven de 
ombudsmannen aan, is dit ook van toepassing in de gemeente Venlo?
  5. Is er een wachtlijst voor de maatschappelijk opvang in de gemeente Venlo? Zo ja, wat 
zijn de wachttijden voor een opvangplek voor alleenstaanden en de wachttijden voor 
gezinnen met kinderen?
  6. Als er geen gezins-opvangplekken beschikbaar zijn worden kinderen van hun ouders 
gescheiden, immers geen kind mag dakloos zijn. Bij hoeveel gezinnen is dit gebeurd in 
2018 en tot op heden in 2019 in de gemeente Venlo?
  7. De ombudsmannen geven verder aan dat er een tekort is aan vrouwenopvang en 
daardoor vrouwen vaak in onveilige situaties moeten verblijven. Is er voldoende capaciteit 
in de gemeente Venlo?
  8. Is er in de aanbesteding rekening gehouden met de stijgende vraag naar 
vrouwenopvang, dus een uitbreiding van het huidige aantal vrouwen-opvangplekken?

 


 
Update 11-12-2019:

Uit de antwoorden van B&W blijkt dat de landelijke cijfers aangeven dat er in de laatste 10 jaar een verdubbeling is van thuis- en daklozen in Nederland maar dit niet ook voor Venlo geldt, hoewel ook hier een toename is.
Het exacte aantal thuis- en daklozen in Venlo is in beeld; 19 mensen staan op een wachtlijst waarvan er 5 niet plaats- baar zijn vanwege agressief gedrag.

Ook zijn er illegalen en arbeidsmigranten die thuisloos zijn maar geen aan- spraak mogen maken op de voorzieningen. Deze mensen worden doorverwezen naar elders.

Er zijn 9 gezinnen dakloos die in de opvang verblijven en nog eens 3 staan op een wachtlijst. Dit betekent niet dat ze rondzwerven maar elders verblijven maar nog niet in Venlo terecht kunnen. Kinderen worden nooit van hun ouders gescheiden. Bij de vrouwenopvang is ook voldoende plek, stelt B&W.
Er is een tekort aan beschikbare gezinsplekken in de maatschappelijke opvang met een gemiddelde wachttijd van 6 weken. Mensen worden ook in andere gemeenten opgevangen of er wordt een tussenoplossing gezocht.

 

 

SP-raadslid Angelique Weingarten: “De antwoorden zijn hoopvol. Toch hebben wij ook andere geluiden vernomen. We gaan dit nader uitzoeken en komen er dan op terug.”

“Wel heeft de SP die avond een motie ingediend die de gemeente opdraagt om spoedig met de woningcorporaties in gesprek te gaan om snellere doorstroming mogelijk te maken. En ook is opgedragen om realistisch in beeld te brengen wat het werkelijke tekort is aan opvangplekken.”

“De motie werd gesteund door alle andere partijen en daarmee aangenomen. Na de stemming gaf de PVV aan dat ze alsnog geacht werd tegen gestemd te hebben. Een reden daarvoor werd niet gegeven. Blijkbaar is de PVV als enige erop tegen dat er iets gedaan wordt aan de woningkrapte en opvangproblemen.”

 
 
Bekijk ook:

U bent hier