h

Extra budget voor jeugdzorg?

22 oktober 2019

Extra budget voor jeugdzorg?

De SP vraagt het gemeentebestuur wat de stand van zaken is over de besteding van de gelden die door het Kabinet ter beschikking gesteld worden voor jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. In mei werd bekend dat de gemeenten dit geld krijgen maar of dat al ontvangen is en waar dat terecht is gekomen is (nog) niet bekend gemaakt. Daar willen we duidelijkheid over krijgen.

 

Het Kabinet stelt de komende jaren extra geld ter beschikking voor jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. De Nederlandse gemeenten ontvangen dit jaar gezamenlijk 420 miljoen euro. In de jaren 2020 en 2021 ontvangen de gemeenten 300 miljoen euro.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: "De gemeente Venlo blijft tekorten houden op met name de jeugdzorg. Extra geld vanuit het Rijk is dan een prettig lapmiddel maar wat doet dat geld, is het voldoende, komt het goed terecht? Geen idee, hopelijk kan het College van B&W meer helderheid verschaffen."

 

De SP heeft de volgende vragen aan B&W gesteld:

  1. Heeft de gemeente extra budget ontvangen van het Kabinet zoals in het voorjaar is aangekondigd? Zo ja, hoeveel geld bedraagt dit? Zo nee, wanneer verwacht het College deze gelden te ontvangen?
  2. Kan het College aangeven hoe het extra budget wordt ingezet voor de jeugdzorg?
  3. Kan het College aangeven bij welke organisaties het extra geld is terecht gekomen?
  4. Wordt gemonitord wat de effecten zijn van de besteding van het extra geld binnen de gemeente? Zo nee, waarom niet?

 

Binnen dertig dagen zouden we hierop antwoord moeten krijgen.

 

 

U bent hier