h

Nieuwe veiligheidsbeleid mag scherper

12 september 2019

Nieuwe veiligheidsbeleid mag scherper

De doelstelling om hogere rapportcijfers te realiseren is voor de SP geen doel, deze rapportcijfers zijn subjectief. Ga de wijken in, vraag de bewoners van wijken en kernen waarom men zich op plekken onveilig voelt en wat men zelf denkt dat er moet gebeuren. Maak een prioritering op wijk en straatniveau.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Een rapportcijfer zegt niets. Als ik de stadspeiling invul op een dag dat er bijvoorbeeld een eenmalig incident is gebeurd in mijn straat, zal dat invloed hebben op mijn antwoorden. Pak de echte oorzaken aan, bij de bron.”, zo begon ze haar betoog bij het raadsdebat over veiligheid gisteren, 11 september.

 

Weingarten: “Adres gerelateerde problematiek, zoals illegale kamerverhuur, is alleen aan te pakken door handhaven, handhaven en nog eens handhaven! Overlast veroorzaakt door individuen die kamers verhuren en zich niet verantwoordelijk voelen voor de gevolgen en alleen geld willen verdienen, of het nu kamerverhuur is aan mensen die anders geen onderdak hebben en dus slachtoffer worden van het winstbejag door malavide huisjesmelkers of overbewoning in flats door arbeidsmigranten die niet anders kunnen omdat hun baan gekoppeld is aan verplichte dure huisvesting.”

 

 

Angelique Weingarten: “Wie moeten we aanpakken? Diegene die over de rug van anderen geld verdienen. Consequent handhaven, niet de slachtoffers maar de individuen die verdienen aan mensen die in een afhankelijkheidspositie verkeren. Dan maar dagelijks controleren. Niet waarschuwen, meteen een boete opleggen, volgende dag terug en als het nog niet goed is, dubbele boete. Pakken daar waar het pijn doet, in de portemonnee. Wij vragen dan ook het college of zij achter dit lik op stuk beleid staan en dit opnemen in het uitvoeringsprogramma.”

 

Weingarten: “Bewoners moeten serieus genomen worden als zij overlast ervaren, Het kan niet zo zijn dat hun klachten afgedaan worden als zeuren of genegeerd worden omdat het lastig is de overlastpleger ergens anders te plaatsen, of zij deze overlast nu bewust of onbewust veroorzaken.”

 

 

“Steeds vaker horen wij meldingen van verwarde personen in onze gemeente, er is landelijk zelfs een telefoonlijn geopend waar men verwarde personen kan melden. Een sluitende ketenaanpak is noodzakelijk om verwarde personen die hulp te bieden die men nodig heeft. Een integraal plan van aanpak moet er komen. Wie doet wat en wanneer. Maar ook wie heeft de regie? De SP verwacht dan ook dat er een plan opgenomen wordt in het uitvoeringsprogramma waarin duidelijke afspraken staan. Zodat deze mensen niet tussen wal en schip vallen.”

 

 

Angelique Weingarten: “Ondermijnende criminaliteit, weerbarstig en hardnekkig. Opsporen, handhaven, signaleren en samenwerken om dit te bestrijden. De SP maakt zich zorgen om de slachtoffers, in het nieuwe veiligheidsbeleid wordt kort aandacht besteed aan de georganiseerde hennepteelt en de vaak zeer kwetsbare mensen die voor het karretje gespannen worden. Vaak wonend in kwetsbare wijken waar het voor de criminelen makkelijk is slachtoffers te vinden.”

 

“De gevolgen zijn enorm. Huisuitzetting vaak met inwonende kinderen die van de ene op de ander dag op straat staan zonder toekomstperspectief. Vijf jaar op de zwarte lijst bij woningcorporaties…”

 

 

Angelique Weingarten: “Samenwerking met politie en justitie door informatie te delen en criminelen die zich onaantastbaar wanen op de huid te blijven zitten, maak de mogelijkheid tot criminele activiteiten op locaties onmogelijk, plaats camera’s, handhaaf op overtredingen al zijn ze nog zo klein, ben creatief.”

“De SP verwacht een uitgewerkt uitvoeringsplan, met duidelijke prioriteiten waarin een sluitende integrale aanpak op de genoemde speerpunten.”

 

De burgemeester gaf in zijn reactie aan de speerpunten van de SP serieus te nemen en op te pakken in het uitvoeringsprogramma.

 

U bent hier