h

Actie giftreinen

4 augustus 2019

Actie giftreinen

Onlangs lazen we dat er vanaf volgend jaar (2020) 6 maal zoveel giftreinen door Venlo gaan rijden dan toegestaan. Met deze enorme hoeveelheid gevaarlijke stoffen, die dwars door de gemeente gaan rijden, neemt het gevaar op een giframp natuurlijk enorm toe. De SP gaat de omwonenden hierover opnieuw bevragen.

 

De SP-fractie in Venlo heeft in juni nog raadsvragen gesteld aan het college van B&W over de toename van gevaarlijke stoffen per spoor, en wat dat met de veiligheid en de verkeersdrukte doet. De antwoorden op die vragen waren niet bevredigend en daarom heeft de fractie dit onderwerp op de raadsagenda van september laten plaatsen.

 

Om onze zorgen rondom het gevaar van de giftreinen kracht bij te zetten, willen wij graag dinsdag 13 augustus aanstaande de wijk rondom de Vierpaardjes in.

 

 

Aan de hand van antwoorden op enkele vragen willen wij de zorgen van de direct omwonenden meenemen en deze onder de aandacht brengen van burgemeester en wethouders in Venlo.

 

Ga jij ons helpen?

Graag zien wij je dinsdagavond 13 augustus 2019. Verzamelpunt is bij café De Maagdenberg om 19.00 uur. De actie zal maximaal 1,5 uur in beslag nemen.

 

  • Datum: Dinsdag 13 augustus
  • Tijd: 19:00 tot 20:30 uur
  • Waar: Verzamelen bij café De Maagdenberg, Maagdenbergplein 1 Venlo  

 

Kom je ook, laat het ons dan even weten: venlo@sp.nl

 

U bent hier