h

Veiligheid koste wat kost?

10 juli 2019

Veiligheid koste wat kost?

De gemeente dient 4 ton extra te betalen om ervoor te zorgen dat in de regio de brandweerzorg op peil blijft. Met de bijdrages van de veertien andere gemeenten in de regio komt er structureel 2,1 miljoen euro extra voor de brandweer beschikbaar. Dit besluit was er eentje met het mes op de keel, het was of instemmen of de brandweer in zwaar weer brengen. Wij staan voor een goede veiligheidsketen maar niet als gemeenten voor het blok gezet worden.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “Onlangs was het alarmnummer 112 uren uit de lucht. Een samenleving die zo enorm afhankelijk is van ICT heeft dan een probleem. Maar wat zagen we, veiligheidsregio’s schaalden op. De crisisstructuren werden opgetuigd. Hulpverleners gingen de straat op. En ondanks de blunders die landelijk gemaakt zijn, stonden zij van Groningen tot Maastricht paraat.”

“Deze mensen van de werkvloer verdienen ons respect. Zij maken het verschil voor de mensen op straat, niet de managers in dure pakken.

Maar de veiligheidsregio lijkt net als veel andere gemeenschappelijke regelingen ook een Rupsje-nooit-genoeg.”

 

 

Een deel van de stijging van de kosten van de Veiligheidsregio zit hem in het feit dat de Veiligheidsregio heeft verzuimd om werkgeverspremies voor haar vrijwilligers te betalen.

Ton Heerschop: “Wat de SP betreft moet de organisatie dergelijke blunders zelf opvangen en niet de hand ophouden bij de diverse gemeenten. Het is overigens een grove schande dat deze fout gemaakt is, zeker gezien de mate waarop de veiligheidsregio op vrijwilligers leunt.”

 

“Voor nu kunnen we als 15 regiogemeenten niets anders dan instemmen met de extra bijdrage van 2,1 miljoen euro aan de Veiligheidsregio om de brandweer in de lucht te houden. We staan als gemeenteraad met de rug tegen de muur, dit moet anders. Voor de komende jaren verwachten we stevige maatregelen om te voorkomen dat de kosten verder uit de klauwen lopen.”

 

 

Ton Heerschop: “De SP deelt de opvatting van het gemeentebestuur dat eerst de discussie over de paraatheid van de brandweer moet worden gevoerd voordat nieuw beleid op tafel kan komen.

Wat de SP betreft blijft het noodzakelijk om te kijken naar de verhouding tussen management en de mensen op de werkvloer. Zowel in aantallen als in beloningsstructuur zou met name in het management nog wel gesneden kunnen worden wat ons betreft.”

 

“Als SP zetten wij dat geld liever in voor de brandweermannen/vrouwen en officieren van dienst die in het veld hun werk doen.”

“Ook via deze weg wil de SP de mensen die dagdagelijks voor onze veiligheid klaar staan bedanken voor hun inzet voor de veiligheid in onze gemeente.”

 

U bent hier