h

Genoeg aandachtspunten om te komen tot een beter Venlo

21 maart 2019

Genoeg aandachtspunten om te komen tot een beter Venlo

In de voorbereiding op de ‘voorjaarsnota’ krijgt de raad een ‘omgevingsanalyse’, met daarin alle trends, cijfers en ontwikkelingen van de gemeente. De raad kan daarmee aan B&W een richting en bijstelling geven. Eind mei zal ook de SP-fractie kaders stellen waar in de echte begroting in het najaar al het geld aan verdeeld dient te worden. De SP gaf haar analyse en een voorzet voor de geldverdeling.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Het aantal inwoners in Venlo stijgt de laatste jaren bescheiden, het zijn vooral mensen met een Poolse nationaliteit.  Uit de cijfers blijkt dat zij graag in Venlo willen blijven om een bestaan op te bouwen met hun gezin. Meedoen en opgenomen worden in onze samenleving, willen en kunnen meedoen is essentieel.”

“Maar mogen wij niet ook eisen stellen aan deze nieuwe Venlonaren zoals wij ook doen bij onder meer statushouders en niet-westerse migranten die wel verplicht de taal moeten leren?

Het beheersen van de Nederlandse taal is cruciaal voor een goede integratie en acceptatie. De verplichting om de taal te leren is dan ook een investering in onze toekomst. Hoe gaan we de nieuwkomers hiertoe bewegen?”

 

 

“Een derde van onze bevolking is inmiddels ouder dan 55 jaar en over niet al te lange tijd is dat zelfs de helft. Er zal daardoor ook een groter beroep worden gedaan op voorzieningen, liefst dicht in de buurt, daar waar we de laatste jaren veel voorzieningen zagen verdwijnen. Denk aan de PIN-automaten, bankfilialen maar ook de bakker, slager enzovoorts. Wat doet dit met onze gemeente, zijn we hierop voorbereid? Dat komt in de omgevingsanalyse niet aan bod en daar maakt de SP zich zorgen om.”

 

“Bedenk ook dat er daardoor ook de beroepsbevolking afneemt en onder meer een tekort zal ontstaan in bepaalde arbeidssectoren, in onder andere de zorg. Mogelijk kunnen we dit voorkomen door betere afspraken te maken tussen onderwijsaanbod en arbeidsmarkt. Maar ook nu al inspelen op de banen van de toekomst; techniek, ambachtslieden en de mogelijkheden die er liggen door de energietransitie.”

 

 

“Een inclusieve samenleving is wat wij allen willen maar de realiteit is anders. Mensen die gebruik moeten maken van een rolstoel waarvoor gebouwen ontoegankelijk zijn, jongeren die geweigerd worden bij uitgaansgelegenheden omdat ze een andere huidskleur hebben, het uitsluiten van mensen met een andere geaardheid, niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek omdat men een bepaalde achternaam heeft. Voorbeelden genoeg. Iedereen moet daadwerkelijk mee kunnen doen.”

 

“Er worden weer woningen gebouwd maar sociale huurwoningen zijn er nog onvoldoende. De wachtlijsten voor een appartement zijn minimaal 2 jaar en voor een gezinswoning minimaal 4 jaar, mensen met een medische urgentie moeten soms maanden wachten om geholpen te worden. Een fatsoenlijk dak boven je hoofd en een betaalbare huur zijn basisbehoeften.”

 

 

“Er zijn al goede stappen gezet naar een dienstbare gemeente met medewerkers die meer betrokken zijn bij hun organisatie. De externe inhuur is fors verminderd. Ga zo door maar kijk ook naar de dienstverlening, het eerste contact van onze burger met de gemeente zorgt nog vaak voor ergernissen, wanneer mensen bellen en te lang in de wacht staan of van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dit moet meer aandacht krijgen.”

 

De omgevingsanalyse en het verkennend debat daarover op 21 maart waren bedoeld om de raad goed in positie te brengen voor de behandeling van de kadernota. De raad wordt hiermee voorafgaand aan het kadernotaproces in de gelegenheid gesteld om duiding te geven aan de inhoud van de analyse en op basis daarvan opmerkingen mee te geven voor de in de kadernota door het college op te nemen kaders.
Angelique Weingarten: “Met de inbreng van de SP verwachten we niet alleen antwoorden maar ook beleid zodat ook de begroting een afspiegeling wordt van het gemeentebestuur waar de SP niet voor niets deel van uitmaakt.”

 

Bekijk ook:

U bent hier