h

Onderzoek veteranen-café unaniem aangenomen

19 december 2018

Onderzoek veteranen-café unaniem aangenomen

Met de nieuwe plannen op het kazerneterrein zag de SP kansen om een veteranencafé op deze oude militaire locatie te realiseren. Vanuit mensen die ooit uitgezonden zijn geweest kwam al vaker de vraag of een dergelijke voorziening in Venlo opgezet zou kunnen worden. Met de aangenomen SP-motie komt een dergelijk lotgenotencontact dichterbij.

 

De SP is kritisch als het gaat om uitzendingen en de inzet van Nederlandse militairen. Maar we erkennen ook dat die militairen eenmaal uitgezonden een vaak moeilijke klus klaren waarbij zij substantieel gevaar lopen. Dan moet het mogelijk zijn om lokaal te onderzoeken of we een plek kan komen voor deze groep veteranen maar ook (oud) leden van brandweer, politie en hulpverlening.

 

Het aannemen van de motie was niet vanzelfsprekend. Partijen die landelijk letterlijk vooraan staan om Nederlandse militairen uit te zenden vertelden tijdens de raadsvergadering dat een veteranencafé geen gemeentelijke taak is. Zelfs een onderzoek naar de mogelijkheden vonden zij te veel vragen van de ambtelijke organisatie.

“Wrang”, zo betittelde SP-raadslid en veteraan Ton Heerschop deze houding: “Gelukkig kreeg het voorstel wel steun van andere partijen. D66 merkte terecht op dat het wel erg triest zou zijn om in dit geval zelfs een onderzoek tegen te houden. Zeker omdat er in zoveel andere gevallen wel onderzoeken voor doelgroepen zijn geweest.”

 

Heerschop: “Het kazerneterrein moet nog ingevuld worden, nieuwe plannen daarvoor zijn in de maak. Een ideale locatie voor een veteranencafé/ lotgenotencontact, juist op de plek waar eeuwen militaire historie ligt vanaf de bouw van het Fort Sint Michiel in de Spaanse tijd tot aan de dienstplichtigen en beroepsmilitairen die er tot enkele jaren terug nog verbleven.”

“Maar net zo goed kan het veteranencafé elders in de gemeente een plek krijgen, mogelijk is het dan zelfs sneller te realiseren.”

 
Uiteindelijk stemde de gemeenteraad unaniem in met de motie (ingediend door SP, EENLokaal en D66) zodat de gemeente nu gaat onderzoeken hoe groot de behoefte is aan een veteranencafé en waar dat zou kunnen worden gevestigd. Natuurlijk worden bestaande initiatieven en belangenorganisaties hierbij betrokken.
 

U bent hier