h

Motie voor meer openbare toiletten

29 november 2018

Motie voor meer openbare toiletten

In de gemeenteraad hield de SP een pleidooi om te onderzoeken op welke wijze de gemeente Venlo meer openbare toiletten kan realiseren in de winkelcentra en hierin actief de ondernemers te betrekken. Ook vroegen we te onderzoeken hoe hierbij ook voorzieningen voor de verzorging van zuigelingen en het geven van borstvoeding te realiseren. De wethouder zei toe ermee aan de slag te gaan. Hiermee komen we vele mensen tegemoet die nu vaak moeilijk ergens terecht kunnen of zelfs maar thuis blijven.

Vorige week was de Maag-Lever-Darmstichting in het nieuws. Zij trokken aan de bel omdat uit hun eigen onderzoek blijkt dat in veel steden er te weinig openbare toiletten zijn. De SP onderzocht daarop hoeveel openbare toiletten er zijn in Venlo.

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Dit blijken er veel te weinig te zijn, buiten twee openbare urinoirs zijn er enkele toiletten die openbaar ter beschikking gesteld worden door ondernemers.”

“En deze zijn niet allemaal toegankelijk voor mindervaliden. Je zal maar gebruik moeten maken van een rolstoel en een stoma hebben, dan heb je een uitdaging als je naar het toilet moet of jezelf wil verschonen...”

 

De gemeente Venlo heeft het thema inclusieve stad hoog op de agenda geplaatst en afgesproken om in 2024 een volledig toegankelijke stad te willen zijn. Daar horen dus ook de nodige basisvoorzieningen bij. Zodat mensen niet achter de voordeur blijven zitten omdat ze door deze praktische barrières de deur niet uit durven.

 

Angelique Weingarten: “Diverse gemeenten hebben de handen ineen geslagen met ondernemers om zo de winkelcentra te voorzien van voldoende openbaar toegankelijke toiletten en plekken waar je je baby kunt verschonen of ongestoord de borst geven.”

“Omdat dit in Venlo ontbreekt, diende de SP op 28 november een motie in om het gemeentebestuur op te roepen samen met de ondernemers te onderzoeken hoe meer openbare toiletten te realiseren zijn in onze winkelcentra.

Ook hierin meegenomen moeders die borstvoeding geven en verzorgingsplekken voor de kleinste bezoekers.”

Wethouder Peeters (leefbaarheid, 50PLUS) zei toe de motie te gaan uitvoeren en de onderzoeken in te stellen en spoedig met de resultaten daarvan terug te komen naar de gemeenteraad.

Angelique Weingarten: “Een eerste overwinning om te kunnen komen naar een daadwerkelijk voor iedereen gastvrije gemeente. Want hoge nood kennen wij allemaal. Maar als je mindervalide bent of bijvoorbeeld een stoma hebt is een openbaar toilet essentieel.”

 

U bent hier