h

Motie over kinderpardon, Venlo geeft signaal af al is raad verdeeld

28 november 2018

Motie over kinderpardon, Venlo geeft signaal af al is raad verdeeld

Ook vanuit Venlo zal er bij het kabinet Rutte-3 op worden aangedrongen om soepeler om te gaan met het kinderpardon voor kinderen die al langer dan vijf jaar in een asielprocedure zitten. Inmiddels zijn er zo’n honderd gemeenten in Nederland die een dergelijk signaal in Den Haag afgeven.

 

De gemeenteraad van Venlo nam vanavond (28 november) een motie aan - ingediend door EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks en CDA - die het college van B&W opdraagt om via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) met de regering te bespreken hoe procedures verkort kunnen worden én welke oplossingen er zijn voor kinderen die op dit moment uitgezet dreigen te worden.

Unaniem was de raad echter niet. De fracties van VVD, PVV en 50Plus stemden tegen de motie. Steun was er behalve van de SP ook van GroenLinks, PvdA, D66, EENLokaal en CDA.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Wat sommige partijen ook mogen menen, de gemeenteraad kan wel degelijk iets vinden over het kinderpardon. Het gaat om kinderen die ook in onze wijken en buurten wonen, naar onze scholen gaan, betrokken zijn in (sport)verenigingen. Maar ze zijn niet één van ons. En dat wringt.”

“Het kan niet kloppen dat mensen zo lang moeten wachten op procedures, zeker kinderen niet. Volgens de Vreemdelingenwet klopt het misschien wel, maar volgens het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind niet.”

 

Burgemeester Scholten zei tegen de raad (ook in reactie op aanmerkingen van de VVD) dat het kinderpardon weliswaar een onderwerp is voor de Tweede Kamer, maar zei de argumenten van de Venlose raad te begrijpen en zei toe de motie te zullen uitvoeren en bij de regering het signaal af te gaan geven.  

    Angelique Weingarten: “Kinderen die al thuis zijn, zet je niet uit!”

De motie roept het gemeentebestuur op, als één van de grootste gemeenten in Limburg, om zich aan te sluiten bij de (al ongeveer honderd) Kinderpardongemeenten en hiermee een signaal af te geven bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat er een permanente en duurzame oplossing voor gewortelde kinderen moet komen, middels een versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon, ruimhartig gebruik van de discretionaire bevoegdheid en/of andere maatregelen.

 

Bekijk ook:

U bent hier