h

Onnodig ophogen grens leerlingenvervoer

30 maart 2017

Onnodig ophogen grens leerlingenvervoer

De grens waarbij leerlingen in het speciaal onderwijs recht hebben op een vergoeding voor de vervoerskosten wordt met ingang van het nieuwe schooljaar verhoogd van 2 naar 6 kilometer. Waarom blijft onduidelijk maar dat het gevolgen heeft voor veel gezinnen is helder. Toch stemde de gemeenteraad er op 29 maart mee in. Een voorstel van o.a. de SP om het beleid gewijzigd te krijgen kreeg geen meerderheid, reden om tegen dit rare raadsvoorstel te stemmen.

 

 

Leerlingen in het speciaal onderwijs die binnen zes kilometer van hun school wonen hebben geen recht meer op een vergoeding. Nu ligt de grens nog op twee kilometer, een besluit waar de SP enkele jaren geleden ook al tegen was. Binnen een paar jaar is de grens van 0 naar 2 en nu naar 6 km verhoogd. De reden daarvoor kon B&W niet geven, ook niet na tig vragen waarom dit nu nodig is.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort voerde het woord: "In de nieuwe verordening zijn ‘zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ouderverantwoordelijkheid’ de kernwoorden en is ‘maatwerk’ het toverwoord. Maar met prachtige woorden alleen kom je er niet, het lijkt nu eerder op afschuiven.”

“En maatwerk? Met het voorstel zal er veel maatwerk moeten worden toepast. Want je kunt dan wel de km-grens ophogen maar het aantal leerlingen dat van schoolvervoer afhankelijk is zal niet afnemen. Het voorstel zorgt daarmee voor een onnodige flinke mallemolen aan formulieren, extra werk en bureaucratie.”

 

Voor gehandicapte leerlingen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of door een psychische stoornis niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, mag geen afstandscriterium wordt gehanteerd. Zij kunnen te allen tijde een beroep doen op een passende vervoersvoorziening.

 

Vervoort: “Leerlingen met een beperking hebben geen keuze naar welke school ze kunnen, ze zijn aangewezen op het speciaal onderwijs en het vervoer daarnaartoe, ongeacht of die school binnen 1 km of binnen 10 km van huis ligt.”

 

 

“Het gekke is dat de gemeente ook de reiskosten vergoed van leerlingen die omwille van een bepaald schoolsysteem of uit godsdienstige overtuiging een school ver(der) weg kiezen. Dat is raar. Als je voor zo’n type school kiest dan is dat uit vrije wil, daar hoeft de gemeente niet aan te betalen. Maar ons pleidooi om dat af te schaffen haalde geen meerderheid.”

“Zo komt er niet alleen een domme ophoging maar blijft ook een kromme uitzondering in stand. Met het geld dat we daarmee konden besparen had ook het speciaal basisonderwijs vergoed kunnen worden. Een gemiste kans.”

 

In de afgelopen weken kreeg de gemeenteraad vele boze brieven van de scholen en ouders die zich terecht zorgen maken over de ophoging en de gevolgen daarvan. Zorgen of kinderen nog naar het speciaal onderwijs kunnen, of ouders enorme vervoerskosten in de schoenen geschoven krijgen terwijl hun kind(eren) niet dichterbij huis terecht kunnen voor speciaal onderwijs.

 

Vervoort: “Ook het afschuiven naar het maatjesproject (vrijwilligers die met kinderen meefietsen naar school) terwijl dat project nog niet datgene oplevert wat beoogd werd is dan ook raar. Als het maatjesproject alsnog een succes wordt kan het wel geld besparen maar dat is kleingeld.”

 

 

“Dan nog heeft de gemeenteraad van wethouder Satijn (VVD, onderwijs) niet gehoord wat nu de reden is van de versobering van de verordening, waarom de kilometergrens voor leerlingenvervoer van 2 naar 6 km wordt opgehoogd. Anders dan dat er een nieuwe aanbesteding nodig is voor een vervoerder en dat er voor dit jaar al minder geld begroot is dan nodig is.”

 

“Is geld dan toch leidend? Want een werkelijk argument bleef uit. De wethouder zegt dat niemand buiten wal en schip valt en maatwerk wordt toegepast waar nodig en dat het zeker geen bezuiniging betreft. Dat is fijn te horen maar overtuigd zijn we niet.” “Laat de kilometers niet leidend zijn maar datgene waar de leerlingen en ouders mee geholpen zijn; vervoer op maat zodat hun kind(eren) gerust en zonder gevaar naar school kunnen."

 

 

Vervoort: "In november 2016 dienden we al eens een motie in samen met de Lokale Democraten om de km-grens op 2 km te houden, die motie werd toen door de andere partijen verworpen. Een nieuw wijzigingsvoorstel nu werd opnieuw door VVD, CDA, VenLokaal en PvdA weggestemd. Alleen initiatiefnemers D66 en LD en mede-indieners SP en GrL en gesteund door raadslid Mallouka (PvdA) stemden voor."

 

"Met het verwerpen van ons reparatievoorstel (amendement) bleef het collegevoorstel bij de ophoging en konden we er niet mee instemmen. De stemming daarover was trouwens dezelfde als die van het amendement. We zijn benieuwd wat de ophoging naar 6 km voor gevolgen heeft voor de scholen, leerlingen en hun ouders."

 

Bekijk ook:

 

U bent hier