h

Ton Heerschop gekozen op SP-lijst Tweede Kamer

14 januari 2017

Ton Heerschop gekozen op SP-lijst Tweede Kamer

De SP in Venlo is er trots op dat haar gemeenteraadslid Ton Heerschop vandaag op het congres een hoge plaats krijgt op de kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen. “Het is tijd voor een grote SP in de regering, om de strijd aan te binden tegen cynisme, verdeeldheid en kaalslag, om weer hoop en vertrouwen te bieden, om het voor iedereen beter te maken in dit land en niet enkel voor degenen die het al goed hebben.”

 

Vandaag, zaterdag 14 januari, vond in Tilburg het partijcongres plaats waar SP-leden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vaststelden. De afgevaardigden stemden unaniem in met de voorgestelde plek 19 voor Ton Heerschop op de kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart plaatsvinden.

 

Deze direct verkiesbare plaats kan ook worden beschouwd als een mooi compliment voor zowel Ton Heerschop als voor de lokale SP-afdeling en raadsfractie. Een compliment voor zijn inzet, opstelling, het vele werk en de vastberadenheid om steeds samen met anderen zaken voor elkaar te knokken.

Met plaats 19 staat Ton Heerschop klaar om te knokken voor een betere samenleving, en de SP staat klaar om met een stevige campagne te knokken zodat Ton op 15 maart in de Tweede Kamer gekozen wordt!

 

Sfeerbeeld van de kerstactie die we eind december hielden, in de video legt Ton Heerschop het doel van deze actie uit.

 

Ton Heerschop: “Het is tijd voor een grote SP en de SP in de regering, zeker nu Nederland van het ene probleem in het volgende rolt en de rechtse experimenten keer op keer mislukken. Niemand zit te wachten op voortzetting van het huidige kabinet (VVD-PvdA) dat ook niemand wenste maar er toch kwam. Er zit ook niemand te wachten op nog meer façadepolitiek of extremistisch-populistisch rechtse schijnoplossingen.”

“Mensen willen serieus genomen worden, sociale zekerheid en stabiliteit, werkelijk goede en betaalbare zorg en veiligheid. Dat kan alleen met een grote SP, liefst in een links-progressief kabinet, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen, zonder de situatie in Venlo uit het oog te verliezen.”

 

 

Want Ton Heerschop heeft sinds 2010 in de gemeenteraad van Venlo een sterk SP-geluid laten horen. Kritisch tegenover de macht en steun gevend aan de mensen in Venlo. Successen in de politiek boek je nooit alleen, daar is samenwerking en een beweging van vasthoudende mensen voor nodig, zoals Ton.

Het vertrouwen in Ton Heerschop met deze hoge plaats op de SP-lijst, geeft ook de SP in Venlo enorme energie om de komende verkiezingscampagne in te gaan. We zijn klaar voor de verkiezingen. Het is namelijk hoog tijd voor een sterke SP voor een mooier, beter en socialer Nederland!

 

Achtergrondinformatie:
Ton Heerschop begon zijn loopbaan als beroepsmilitair. Van 1984 t/m 1996 werkte hij voor de Koninklijke Landmacht en vervulde een missie voor de VN in Bosnië. Hierna pakte hij opnieuw de studieboeken op en werd bedrijfskundig adviseur op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Daarna werkte hij bijna zeven jaar in de luchtvaart als kwaliteits- en veiligheidsmanager. Vervolgens maakt hij de overstap naar de ziekenhuiszorg waarin hij taken vervulde op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. Een gebied waarin hij ook vaak adviezen geeft aan andere zorginstellingen. 

Binnen de SP vervult Ton Heerschop sinds 2010 de rol van gemeenteraadslid, sinds 2013 als fractievoorzitter. Daarnaast was hij tussen 2011 en 2014 landelijk bestuurslid en regiobestuurder voor de SP-afdelingen in Noord- en Midden Limburg. Ton Heerschop (Eindhoven, 1965) is getrouwd en heeft een zoon en dochter, samen wonen ze in Tegelen.

 
Bekijk ook:

U bent hier