h

Motie zorgt voor volwaardig referendum

25 februari 2016

Motie zorgt voor volwaardig referendum

In april mogen we naar de stembus om voor of tegen het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne te stemmen. De gemeente besloot eerder om het aantal stemlokalen drastisch te verminderen. Een motie van de SP draait dit nu terug zodat er in april maximale stemlocaties en ook aanplakborden zijn om de kiezer volop te kunnen informeren en de drempel zo laag mogelijk is om te gaan stemmen.

 

Woensdagavond 24 februari kreeg de SP in de gemeenteraad van Venlo een motie aangenomen om hetzelfde aantal stemlocaties en plakborden te voorzien in de gemeente Venlo als bij normale verkiezingen.

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Ongeacht wat je van het onderwerp van het referendum vindt, neem ik aan dat we graag willen dat eenieder zijn/haar stem kan uitbrengen in april. Daarvoor dient de drempel zo laag mogelijk te zijn. Met het inperken van het aantal stembureaus werd er echter juist een drempel opgeworpen. Die moest in onze ogen beslecht worden.”

 

Daarom ijverde de SP er voor, per motie, om hetzelfde aantal stemlocaties en ook aanplakborden te voorzien in de gemeente Venlo als bij elke andere verkiezing.
Vervoort: “Dit kan bekostigd worden uit de algemene middelen, de reservepot waaruit normaliter verkiezingen betaald worden.”

“Het gaat hierbij niet om enorme bedragen maar van de andere kant mag democratie ook best wat geld kosten. Het zou anders erg vreemd zijn dat er in dit land wel referenda mogelijk zijn maar vervolgens de organisatie daarvan beperkt wordt. Dat zou geen uiting geven aan de democratische beginselen die we allen zo hoog achten.”

 

Foto: Zundert

 

Het College van B&W ontraadde de motie maar echt goede argumenten had ze niet daarvoor. Sterker, de SP wist elk argument onderuit te halen waardoor de burgemeester enkele keren verrast met de mond vol tanden stond. De gemeenteraad ging waarschijnlijk mede daardoor mee in de argumentatie van de SP.

 

Uiteindelijk stemden alleen CDA en VVD tegen, waardoor de motie met 21-14 werd aangenomen (voor stemden: SP, PvdA, GroenLinks, D66, VenLokaal en LokaleDemocraten).

 

Vervoort: “Opvallend was dat in het debat de VVD met een interruptie kwam over een bezwaar dat er door een organisatie tegen enkele gemeenten bij de rechter zou zijn ingediend. Mij onbekend en B&W ook, en de VVD vroeg er verder niet meer naar – ook niet na mijn aandringen daartoe –  maar ze stemden toch tegen de motie. Net als het CDA zonder opgave van redenen. Beide partijen hebben de term ‘democratie’ in hun partijnaam staan maar kennelijk nemen ze dat niet serieus.”

 

 


Achtergrondinformatie:
 
De wens voor een referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne kreeg ruim 400.000 steunbetuigingen, waardoor we in april naar de stembus mogen voor dit raadgevend referendum waarover de Tweede Kamer heeft aangeven de uitslag te respecteren en dus uitvoeren.
 
Echter heeft het ministerie voor de organisatie van dat het referendum flink gekort op het budget. Dit zorgde er ook in Venlo voor dat er minder geld beschikbaar is om het referendum mogelijk te maken. Zo werden aanvankelijk de aanplakborden wegbezuinigd en het aantal stemlokalen met 60% verminderd.
Van de 50 vaste stemlokalen zouden er in april nog 19 vaste en (als experiment) 2 mobiele stembureaus over blijven.
 
 
Overal in het land voelden gemeenten zich gedwongen zulke maatregelen te nemen. Terecht ontstond er ophef. Is democratie te duur? Werd zo het referendum (waar het kabinet niets mee heeft) gefrustreerd?
 
 
 
De SP stelde er begin dit jaar schriftelijke vragen over in Venlo om het aantal stembureaus uitgebreid te krijgen.
Enkele dagen later besloot het ministerie ineens om 10 miljoen euro extra ter beschikking te stellen.
 
Dit betekende voor Venlo om 11 stemlokalen extra in te richten; 30 vaste en 2 mobiele stemlokalen. Goed dat B&W dit besloten heeft, maar nog steeds een vermindering van het oorspronkelijke aantal. Waarom niet hetzelfde aantal als altijd?
 
Met het aannemen van de motie van de SP is dit nu rechtgezet. Kiezers worden in aanloop naar het referendum ook in Venlo nu volop geïnformeerd en hebben de mogelijkheid om in elke wijk hun stem uit te brengen. Dat is nu democratie in de praktijk brengen. Bijzonder dat de SP hiervoor heeft moeten vechten.

 
Lees ook:

U bent hier