h

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

28 december 2015

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Allereerst wensen we u alvast een gelukkig en gezond 2016! Om dat nieuwe jaar feestelijk in te luiden vindt op 4 januari onze Nieuwjaarsbijeenkomst plaats die gecombineerd wordt met de Jaarvergadering. Deze avond worden tevens onze Gemeenteraadsleden en Provinciale Statenlid kritisch aan de tand gevoeld.

 

We beginnen de avond met een korte terugblik op wat we bereikt hebben in 2015 en kijken vooruit op wat er op de agenda staat in 2016 en wat we in dat nieuwe jaar voor elkaar willen krijgen.

Hiervoor worden enkele bestuursleden en onze volksvertegenwoordigers onderworpen aan een streng rapport; wat ze aangekaart hebben en wat ze voor elkaar kregen, en wat niet, zowel in de partijafdeling, stadhuis en provinciehuis.

 

Daarvoor hebben we Joop Kerver bereid gevonden die met een scherpe blik vraagt naar de stand van zaken, en de discussie zal aanzwengelen want uiteraard is het ook de bedoeling dat uw vragen en opmerkingen van een antwoord worden voorzien.

 


Ook in 2016 gaat de SP voor een 100% sociaal Nederland want er is genoeg voor iedereen! Dat is en blijft onze inzet in de gemeenteraad en ver daarbuiten. Want ook in de gemeente Venlo is een betere en een socialere verdeling van de rijkdom en bestrijding van de toenemende tweedeling nodig.

Hoe? Hierover gaan we graag met u het gesprek aan. Schroom dus niet om het afdelingsbestuur, Raadsfractie en Statenlid te vertellen wat er goed gaat maar vooral wat er beter kan, waar op gelet dient te worden, welke acties opgepakt kunnen worden of wat er aandacht verdient.

Alle kritiek, ideeën, vragen en opmerkingen zijn welkom; daar wordt de SP beter van!


 

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 04 januari om 19.30 uur in de zaal van Café de Inaborg, Lingsforterweg 11 in Arcen. 

Om toerbeurt houden we onze ledenvergadering in een ander stadsdeel, ditmaal dus in Arcen. Mocht u verlegen zitten om vervoer, informeer gerust even naar de mogelijkheden van samen rijden (06-10867856 of venlo@sp.nl).

 

Alle leden en sympathisanten zijn welkom om samen te proosten op het nieuwe jaar.

We starten met champagne (of een niet-alcoholische drank naar keuze) en pauzeren met bittergarnituur, die net als de overige drankjes voor onze rekening zijn.

 

Een fijne jaarwisseling gewenst en graag tot ziens op 4 januari in Arcen!

Met vriendelijke groet,

Peter Nelissen, afdelingsvoorzitter

 
Lees ook:

U bent hier