h

Absurd debat redding Omroep Venlo

26 november 2015

Absurd debat redding Omroep Venlo

De gemeenteraad is gisteren dan toch akkoord gegaan om de omroep financieel te steunen en ze daarmee van een faillissement te behoeden. Het besluit volgde na een verhit debat vol wonderlijke wendingen zoals de coalitiepartijen die met elkaar in de clinch lagen.

 

De omroep krijgt 195.000 euro van de gemeente Venlo om de acute schulden op te lossen en voor een crisismanager aan te stellen die de organisatie gaat saneren zodat de noodlijdende omroep weer een financieel gezonde toekomst tegemoet kan gaan. We mogen het hopen maar twijfels blijven bestaan.

 

In de voorbereidende raadsvergadering vorige week gaven enkele partijen waaronder de SP, te kennen vooral de crisismanager niet te zien zitten. Met name de hoge kosten en twijfels over onafhankelijkheid zorgden voor discussie.

Dit kwam ook weer terug in de raadsvergadering gisteren, 25 november, toen het debat uitliep op onderling gesteggel binnen de coalitie (VVD, CDA, PvdA, VenLokaal) welk wijzigingsvoorstel er moest komen (want men was het oneens over het voorstel van hun eigen college), en er zelfs een politieke rel ontstond omdat wethouder Teeuwen (CDA) de raad onjuist leek te hebben geïnformeerd.

De gemoederen liepen hoog op, de vergadering moest meerdere keren langdurig worden geschorst voor onderling overleg.

 

“Het debat was een bizarre vertoning”, duidelijker kan SP-raadslid Ton Heerschop de gang van zaken rondom extra steun aan Omroep Venlo niet uitleggen. “Een coalitie die tot op het bot verdeeld is over de manier waarop de omroep moet worden gered en dan een college dat met ongekend zwak optreden wederom enorme verwarring weet te veroorzaken. En de burgemeester die de zaak uiteindelijk moet sussen.”

“En dan zijn we er nog niet. Wat is nu feitelijk nodig om de omroep te redden, die vraag blijft hangen na het 'bijzondere' debat gisteren.”

 

Heerschop: “Dat Omroep Venlo in de problemen zat wisten we al. Een iets te dure broek aangetrokken bij het betrekken van de Nedinsco Fabriek, waarbij we gelijktijdig moeten vaststellen dat de gemeente daar ook een rol bij speelde.

Daarnaast een torenhoge ambitie om in de eredivisie van lokale omroepen in de top mee te draaien tegenover tegenvallende (reclame)inkomsten. Dat maakte dat de organisatie in financiële problemen terecht kwam.”

 

De gemeente moest opnieuw bijspringen om te voorkomen dat de omroep failliet zou gaan. Vorig jaar kreeg de omroep al een lening van 70.000 euro en werden bezuinigingen op de subsidie bijgesteld.

 

Deze maand kwam het gemeentebestuur met een voorstel om met extra budget te komen waarbij vooral de schuldenlast afbetaald zou worden. Maar dan zou er ook direct een crisismanager moeten worden aangesteld.

De SP staat absoluut niet te springen om een dergelijke te duur betaalde functionaris, maar we hechten ook zeer aan Omroep Venlo.

 

 

 

 

 

 

Heerschop: “Dit bracht ook de andere raadsfracties in dubio; niemand wil de omroep laten vallen, een faillissement levert enkel nadelen op (geen terugbetaling lening, zorgplicht om een omroep in stand te houden, aanschaf nieuwe spullen na beslagname is stukken duurder) maar het collegevoorstel met een interim-manager à 60.000 euro van hetzelfde bureau als dat de omroep doorlichtte, was velen terecht te gortig.”

“De coalitie kwam met een wijziging. Ook zij wilden de crisismanager niet en schrapten deze uit het reddingsplan. Daarmee dus ook het daarvoor bestemde geld. Daarnaast wilde men een ambtenaar toevoegen in het bestuur van de omroep om toezicht te houden op de centen.”

 

De SP pleitte meer voor een maandelijkse rapportage over de voortgang aan de wethouder. Uit de beantwoording van de wethouder bleek echter dat het geld voor de crisismanager nodig was omdat de directeur al uit de begroting was geschrapt. Daarnaast was er al een maandelijkse rapportage. Chaos volgde omdat die informatie nieuw was en dus het coalitievoorstel tot aanpassing moest worden aangepast.

 

Het nieuwe voorstel sneuvelde uiteindelijk omdat CDA en VenLokaal hun handtekening er onderuit haalden. Eerder had de PvdA dat al gedaan.

De VVD reageerde furieus en eiste het aftreden van de wethouder als hij binnen twee jaar opnieuw om geld zou komen vragen voor de omroep. Het college bleef stellen dat dit de laatste keer was dat de gemeente financieel zou bijspringen.

 

Na deze discussie schorste het college opnieuw de vergadering en trok zich terug. In het vervolg moest de burgemeester er wederom aan te pas komen om de gemoederen te bedaren en de wethouder te redden.

SP-voorman Ton Heerschop pikte dat niet: “Ik respecteer uw poging om aan te geven dat het college met ėėn mond spreekt. Echter, de SP stelt wel vast dat hiermee het beeld blijft hangen dat de wethouder het weer niet alleen kan”, zo stelde hij vast.

 

 

Na bijna vier uur debat was de raad terug bij af en werd het oorspronkelijke collegevoorstel unaniem aangenomen. “Met het mes op de keel en de rug tegen de muur”, zo stelde de SP in het debat. Immers, een faillissement zou een veelvoud aan kosten met zich meebrengen.

Heerschop: “Het verhitte debat ging als een nachtkaars uit maar we zijn zeker nog niet van het ‘dossier Omroep Venlo’ af, dat is wel duidelijk.”

 
Bekijk ook:

U bent hier