h

Waarom SP niet instemde met bezuinigingen op sport

18 december 2014

Waarom SP niet instemde met bezuinigingen op sport

voetbal op achtergrond, hand met geldbiljetten op voorgrondWoensdag werd in de gemeenteraad gesproken over de bezuinigingen op de sport vanaf 2015.  Besloten is om de korting deels te verlichten en deels te verschuiven maar de grote hap blijft overeind. Garanties dat dit niet de clubs gaat raken werden niet gegeven, eerdere toezeggingen gingen gemakkelijk van tafel, de raad accepteert dat allemaal, de SP niet.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “De SP-fractie heeft eens goed gekeken naar dit raadsvoorstel en daarbij een opsomming gemaakt waarbij we zaken constateerden en zaken aan de raad in overweging meegaven. Op een interruptie na kwam er vanuit de raad geen enkele reactie, de fracties achten de voorgestelde bezuinigingen van 3 ton onwenselijk maar het ligt er nu eenmaal en 'dus' moest er een besluit volgen waar eigenlijk niemand blij mee zal zijn.”

“Men gaat hiermee voorbij aan de afgegeven waarschuwingssignalen vanuit de Sportraad en sportclubs en de gevolgen op lange termijn. Dom.”

 

De SP heeft aangegeven welke wensen en bedenkingen we hebben en welke problemen we onderkennen met dit bezuinigingsvoorstel. Omdat al vrij snel duidelijk was dat het raadsvoorstel zou worden aangenomen heeft de SP diverse moties gesteund die aansluiten bij ons betoog om in ieder geval het beleid bijgesteld te krijgen.

 

Vervoort: “Dat sportwethouder Brauer (VenLokaal) wel adviezen gaf over de moties maar geen uitspraak wilde doen over het coalitie-amendement was een dieptepunt in het debat. Er was een schorsing nodig waarbij de oppositie afstemde wat te doen met deze ongewone situatie.”

“Tot een 'motie van' hoefde het uiteindelijk niet te komen maar de teleurstellende opstelling van het college horende lijkt ze te duiken wanneer het moeilijk wordt en verlegt ze de verantwoordelijkheid, daaruit spreekt weinig durf en dat is triest.”

 

Het college sprak van een voorstel met “de minste minnetjes” ofwel het is een keuze uit twee kwaden. Vervoort: “Dat is raar want als de eerder opgelegde bezuinigingen (vanaf 2012) op de eigen organisatie (sportbedrijf, raadsondersteuning) waren uitgevoerd, dan was deze noodgreep in de begroting niet nodig geweest. Het is een dus kennelijk een bewuste keuze.”

“Net als het negeren van de eigen toezeggingen: “In geen enkel geval bezuinigingen op sportverenigingen te accepteren, dat gaat niet gebeuren” en: “Er worden geen oude schoenen weggegooid voordat er nieuwe zijn", over het volledig openhouden van zwembad de Wisselslag.

Beide gingen van tafel en het werd nog geaccepteerd ook. Niemand die met mij de wethouder om opheldering vroeg. Bizar!”

buitenbad Wisselslag

Vervoort: “Ik vroeg dan ook of er nog sprake is van behoorlijk bestuur, welke waarde hebben toezeggingen in vervolg wanneer ze binnen korte tijd alweer overboord gaan?

Zo bezien kennelijk helemaal niets. Dit raakt het vertrouwen in de politiek en het bestuur. Ook hierop kreeg ik geen enkele reactie. Dat is weinig geruststellend.”, zei Vervoort gaande het raadsdebat.

 

Toch waren er lichtpuntjes. De bezuiniging op de sport a 3 ton blijft overeind maar een deel wordt vooruitgeschoven en afgeschoven over volgende jaren, in de hoop dat er dan wel geld is, waarbij in 2015 'maar' een ton en de daaropvolgende jaren wel jaarlijks 3 ton gekort wordt.

Ook komt er een onderzoek hoe sportvelden beter te benutten en wordt de subsidie voor sportclubs vooralsnog niet verlaagd. Maar alle andere bezuinigingen maken dat de sportclubs de verschraling wel degelijk gaan voelen, anders beweren is mensen voor de gek houden.

 

Daarnaast blijft de topsportsubsidie nog tot 2018 gehandhaafd zodat clubs meer tijd krijgen om alternatieven te zoeken, maar de topsport als ambitie los te laten is tegenstrijdig met de eerder aangenomen Sportvisie.

Net zo tegenstrijdig als de eerdere sluiting van het buitenbad in Blerick. Wel werd een motie aangenomen om te voorkomen dat zo maar 'het kind met het buitenbadwater wordt weggegooid' waarbij het college wordt opgedragen vrijwilligers te ondersteunen die het buitenbad willen overnemen.

Ook omarmde B&W het voorstel om met de provincie te onderzoeken welke (on)mogelijkheden er zijn voor een meer gezamenlijk gedragen sportbeleid.

 

Vervoort: “De raad had een kans om het voorstel te verwerpen of om een beter voorstel af te dwingen laten schieten. Men had de keus maar heeft ze niet gegrepen.”

“Het zou zelfs beter zijn geweest om als raad eens eerst inhoudelijk te bespreken waar we nu eigenlijk naartoe willen met de sport en wat het ons waard is. In plaats van om hierover eens heel goed na te denken komt men nu met hapsnapbeleid, pleisters op de wonden en flinke bezuinigingen. De sport verdient beter.”

 

Lees ook:

U bent hier