h

Samenwerking bij werving en selectie voor commerciële bedrijven?

11 september 2014

Samenwerking bij werving en selectie voor commerciële bedrijven?

Primark opent binnenkort een filiaal in Venlo. Vandaag liet de gemeente zich lovend uit over het aantal banen dat hiermee gecreëerd wordt en prees ze de samenwerking tussen overheid en de winkel. Aanvulling van het winkelaanbod en extra banen is goed maar in de afgelopen weken ontving de SP een aantal zorgelijke meldingen van het nieuwe Primarkpersoneel hoe de werving en selectie verliep en de ondersteuning die de overheid daarbij bood. Hierover hebben we B&W om opheldering gevraagd.

 

De SP-fractie kreeg in de afgelopen weken meerdere verontrustende meldingen van personeel dat per vandaag bij de Primark in dienst treedt. Zij zetten vraagtekens bij de werving, selectie en omgang met werknemers door Primark en de wijze waarop de gemeente, het Werkgeversservicepunt en UWV/Werkplein dat mede mogelijk maakt. Deze meldingen baren de SP zorgen dus reden om dit bij het gemeentebestuur onder de aandacht te brengen.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Onlangs liet ik me op mijn Facebookpagina kritisch uit over de winkelketen uit Ierland die binnenkort ook in Venlo een kledingzaak opent. Het was vooral verbazing over de service en rommelige zaak bij de winkel in Eindhoven. Daarop kreeg ik echter een e-mail van iemand die bij Primark in Venlo aan de slag gaat en me schreef hoe hij bij de winkel moest (!) solliciteren en de onnederlandse wijze waarop dat verliep. Dat maakte ik vervolgens openbaar (geanonimiseerd) waarop ik meer e-mails ontving van Primarkpersoneel met dezelfde alarmerende strekking. Daarop besloot ik dieper op de kwestie in te gaan, en er vandaag raadsvragen aan te wijden die de gemeente mag beantwoorden.”

 

 

Vervoort: “Mensen die me aanschreven typeerden de selectieprocedure "als ware men op een paardenmarkt" en "een ordinaire vleeskeuring die op een slavenmarkt niet zou misstaan". Voor de helderheid, deze schrijvers zijn nu in dienst bij Primark en riskeren met hun openheid een boete vanwege het schenden van de geheimhoudingsclausule in hun contract maar deze mensen vinden de misstanden en wijze van omgang te bizar. En ik met hen.”

“Vanwege de mogelijke repressailles voor hun openheid heeft de SP de melders beloofd hun verhalen anoniem te gebruiken, de diverse verhalen zijn gestaafd en komen met elkaar overeen, UWV/Werkplein en Primark willen ons in dezen niet te woord staan; sturen ons van het kastje naar de muur. Een gemiste kans.”

 

Primark is een populaire winkel vooral door de lage prijzen.

 

Gezien het samenwerkingsverband en de wijze waarop de gemeente Venlo met Primark samenwerkt, en de wijze waarop ze uitvoering wil geven aan werkgelegenheidsbeleid, vraagt de SP-fractie het gemeentebestuur om opheldering te geven over de meldingen die we kregen en de handelwijze van Primark hierin.

 


UPDATE 14-11-2014:

Het college van B&W diende onze raadsvragen binnen 30 dagen te beantwoorden maar gaf in oktober aan meer tijd nodig te hebben omdat ze nog niet over alle informatie van derden beschikte. Op 14 november kregen we de antwoorden binnen. Deze kunt u hier lezen (PDF-link).

Een reactie hierop van SP-raadslid Alexander Vervoort:

Deze antwoorden van het college van B&W staan haaks op datgene wat de klagers stelden. Lijkt alsof de gemeente weliswaar informatie heeft ingewonnen bij de diverse partijen maar wel erg gemakkelijk akkoord gaat met de verkregen reacties, ze zijn namelijk erg algemeen, gaan nauwelijks in op de gestelde problematiek en gaan voorbij aan wat zich afspeelde, men bagatelliseert het.

Zo heet een simpele bedrijfsfilm heet ineens een "presentatie". Op sommige vragen is geen antwoord gegeven of maar deels of men ontwijkt de vraag. Op een andere vraag is het antwoord "nee" maar volgt er nog een uitleg waaruit je het antwoord "ja" kunt uithalen, wat is het nou?
Ook stelt men dat er geen maatregelen opgelegd hoefde te worden omdat iedere 'sollicitant' zich hield aan de regels; vindt je het gek, men voelde zich verplicht en wilde niet gekort worden op de uitkering...
Ook schrijft B&W over "intenties" mbt de contracten maar daaruit spreekt geen enkele zekerheid, werknemers weten dus niet waar ze aan toe zijn. Jammer dat de gemeente dat signaal negeert.
Ook legt men mij woorden in de mond die ik niet genoemd hebt, lekker...

Er wordt geen afstand genomen van de zaken die beter konden maar ze worden goedgepraat. Jammer, ik had meer verwacht van dit college dat stelt werkgelegenheid en daarmee het sociale welzijn en arbeidersrechten hoog in het vaandel te hebben staan maar kennelijk ook voor Primark de PR-machine is naast de afdeling werving&selectie. Althans dat gevoel houd ik hier aan over.

Ik heb deze antwoorden alvast teruggekoppeld aan enkele mensen die mij eerder de melding gaven van de misstanden.
Hun reacties spreken boekdelen:

  1. "Ik lees vooral politiek correcte antwoorden."
  2. "De selectieprocedure zoals deze verlopen is was niets menselijks aan."
  3. "(...) deze "nummers /kleur" afgewezen werden/weggestuurd zonder nog maar een enkel woord gesproken te hebben met deze personen."
  4. "De kleding werd inderdaad gekeken naar de financiële situatie. Als men niet aangenomen zou worden moest de kleding retour gemeente. Men mocht zich melden bij een medewerker van Van Haren en bij H&M voor kleding en schoenen, men moest zich daar legitimeren en werd vergeleken met een lijst van uitkeringsgerechtigden. Deze bedrijven mogen deze privacygegevens helemaal niet hebben. Voelde me met de nek aangekeken:' daar heb je er weer zo eentje'"
  5. "Het algehele gevoel is dat gemeente in de houding springt voor het o zo grote Primark."
  6. "UWV/gemeente heeft in deze algehele procedure bepaalde dingen overschat, bijeenkomsten waren niet vlekkeloos zoals men beweerd."
  7. "Bij iedere uitnodiging en bijeenkomst werd zeer nadrukkelijk benadrukt dat het niet verschijnen/nakomen gevolgen zal hebben. Oftewel UWV/gemeente heeft weer eens laten weten dat mensen die om wat voor rede dan ook met hun te maken hebben met de rug tegen de muur staan. Dus gemotiveerde sollicitanten tja... 40% en de rest deed naar mijn mening alsof vanwege de dwingende houding van UWV/gemeente."
  8. "Gemeente zou eens met de werkcoaches moeten gaan praten, misschien dat je dan een eerlijk antwoord zult krijgen. Zij waren/zijn ook niet al te blij met de wijze waarop Primark de samenwerking doet."
  9. "Zoals ik het lees 444 sollicitanten via UWV/gemeente maar niet de andere werkzoekenden erbij geteld want dan kom je rond de 900; Primark heeft zelf tijdens de hele procedure ook vacatures uit gezet. Gemeente baseert zich op halve cijfers."
  10. "Van 165 aangenomen sollicitanten zijn er tot nu al meer dan 25 alweer uit dienst omdat "ze niet pasten binnen het bedrijf" of omdat ze toch te duur of lastig waren. Die zijn dus weer terug de uitkering in..."

En zo gaat het nog even door, dit zijn maar tien willekeurige reacties. Kennelijk is er een verschil tussen de antwoorden die de gemeente geeft en de informatie waarop ze zich baseert, en wat er werkelijk afspeelde en nu gebeurt. Als B&W enkel in de papieren versie wil geloven komen we niet verder.

Als SP beraden we ons op een volgende zet maar daar hebben we u bij nodig. We zijn benieuwd of u - en de eerdere klagers/melders - zich in deze antwoorden van B&W herkent, laat het me gerust weten: avervoort@sp.nl.


 

Bekijk ook:

U bent hier