h

Verplicht verhuizen ouderen?

16 april 2014

Verplicht verhuizen ouderen?

Door plannen van het kabinet zullen 800 van de 1300 verzorgingshuizen moeten sluiten. Ook in Venlo? De SP maakt zich zorgen en heeft vandaag aan B&W gevraagd wat die plannen betekenen voor Venlo.

 

Ongeveer 100.000 ouderen in Nederland wonen in een
verzorgingshuis waar ze veilig wonen en liefdevol verzorgd worden.
Het kabinet (VVD-PvdA, gesteund door D66, ChristenUnie, SGP) wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen sluiten. Vanwege de bezuinigingen moeten ouderen in verzorgingshuizen daardoor gedwongen verhuizen. Of ze komen het verzorgingshuis niet meer in terwijl zij die geborgenheid juist nodig hebben.

Deze plannen betekenen bovendien dat ouderen verplicht langer thuis moeten blijven wonen, terwijl er ook fors bezuinigd wordt op de thuiszorg. Er dreigen duizenden zorgmedewerkers hun baan te verliezen. Hun werk wordt door het kabinet te grabbel gegooid.

Gedwongen verhuizingen en afbraak van de ouderenzorg is een slecht plan. Ouderen verdienen beter, ook in Venlo.

De laatste jaren zijn er al verzorgingshuizen en verpleeghuizen ontmanteld (bijvoorbeeld Onder de Wieën in Blerick, Martinushof in Tegelen) en onlangs werd bekend dat ook de Vorstenheuvel op Auxiliatrix dicht gaat.

Ook Venlo vergrijst de komende jaren maar waar moeten al die huidige en toekomstige ouderen heen als ze zorg nodig hebben?

De kabinetsplannen maken dat ouderen veel langer thuis moeten blijven wonen. Tegelijkertijd wordt er fors bezuinigd op de gelden voor huishoudelijke zorg. Vereenzaming ligt op de loer, mogelijk dat mensen niet de zorg krijgen/aanvragen die ze nodig hebben (omdat men denkt dat men het niet (meer) krijgt vanwege de bezuinigingen, of omdat (men) niet onderkent (wordt) dat er een zorgbehoefte is).

Enerzijds worden ouderen dus straks gedwongen om vanuit het verzorgingshuis te verhuizen en anderzijds kunnen ouderen die nu of straks zorg en een veilige omgeving nodig hebben, niet meer naar een verzorgingshuis.

Dit roept bij de SP-fractie de nodige vragen op. We hopen dat het college van B&W onze zorgen onderkent en maatregelen gaat nemen.


Lees hier de raadsvragen aan het gemeentebestuur (PDF).

Op 28 mei ontvingen we het antwoord (PDF-link) waarin B&W kort samengevat stelt dat ze er niet over gaat maar dat er voor ouderen niets zal veranderen. Jaja.

 

 

U bent hier