h

Na een nederlaag ga je geen eisen stellen. ECV denkt er anders over.

7 december 2013

Na een nederlaag ga je geen eisen stellen. ECV denkt er anders over.

ECV Initiatiefgroep ECV gaf gisteren aan dat de plannen voor een nieuw stadion op het kazerneterrein niet doorgaan. Deze sof werd al verwacht maar de initiatiefnemers hielden ons allen lang een worst voor. Nu is hun idee dan toch een luchtkasteel gebleken. Een droom geknapt en de volgende wens wordt alweer opgedrongen, inclusief eisenpakket. Zo werkt dat niet, ken je plek en kom met iets realistisch of geef de opdracht terug.

Het schrappen van het idee voor een multifunctioneel voetbalstadion met evenementencentrum was te voorzien, de SP had vanaf het begin al kritiek op dit megalomane project waar veel te veel belastinggeld heen moest. Maar de gemeenteraad heeft besluiten genomen over bepaalde ontwikkelingen en die komen nu zeker niet tot uiting op het kazerneterrein.

De terugtocht was al eerder ingezet, namelijk november vorig jaar. Toen kwam een einde aan de samenwerking met de gemeente, die mede-eigenaar zou worden van het stadion, doordat het vertrouwen in het gemeentebestuur werd opgezegd.
Daarna ging VVV-voorzitter Berden samen met Vaessen werken aan een nieuw project, een Event Center Venlo (ECV) stadion waar het stadion deel van zou uitmaken. Het plan was zo goed, zo zeiden de heren, dat het wel moest lukken nu.
Sinds gisteren weten we dat ook dat verhaal ten einde is en Vaessen alleen verder wil met een ontwikkelaar om een zogenaamd leisure dome te bouwen. Nu moet het een recreatiekoepel worden. Net als bij het ECV lijkt niemand, buiten Vaessen, te weten wat dat gaat inhouden in combinatie met de eerdere ideeën.

Frank Vaessen, een van de drijvende krachten dus achter het Event Center Venlo (ECV), zegt kansen te zien voor een enorme koepel met allerhande leukigheden, leisure en pleasure heet het.
Wel moeten dan vergelijkbare ontwikkelingen elders in de stad tegengehouden worden.
Zo eist hij dat wanneer de bioscoop van vier zalen in zijn recreatiekoepel komt er dan elders in Venlo geen kino bij mag komen. Hij eist dus van de gemeente dat ze concurrentie en vrij ondernemerschap gaat tegenwerken. Een stevige eis van iemand die voorlopig alleen met luchtkastelen kwam.

Ook zegt Vaessen dat de gemeente wel even moet zorgen dat er een nieuwe brug komt over de Maas. Vaessen Dat is een vanzelfsprekend eis omdat anders geen ontwikkeling mogelijk is, aldus Vaessen. Hij schuift gemakshalve terzijde dat die brug in een eerder stadium werd geschrapt wegens geen geld, destijds met goedkeuring van Vaessens zakencompagnon Berden.

Alsof die houding van Vaessen (VVV-voorzitter gaf geen reactie) nog niet opmerkelijk genoeg is, stelde hij dat mensen geen kritiek mochten hebben op zijn vage idee om iets met Ibiza en een hippieachtige nijverheidsfair op het kazerneterrein te realiseren.
De uitwerking zou later wel komen. Maar dat later blijkt nu geen uitstel maar afstel.
Het ECV krijgt het niet voor elkaar en Vaessen excuseert zich hiervoor met verwijten naar anderen. Het eerst zo gewenste stadiondak, tv-zender Fox en de Raad van State zijn nu ineens de boosdoeners. Niet echt geloofwaardig omdat dit allemaal te voorzien was.

Het plan voor het ECV, de vaagheid ten top, moesten we als burgers van Venlo vooral omarmen. VVV_muntgeld Gisteren stelde Vaesen in de media dat iemand die tegen deze plannen is niet van Venlo kan houden. Het is een aloud beproefd recept van de stelling “Wie niet voor ons is, is tegen ons”. Dwingelandij om z'n zin door te drijven, ook al ligt er een slecht of geen plan.

Die pro/contra-stelling is herkenbaar van het falen van de gemeente in dossiers zoals Floriade en ‘mikwe’. Steeds was het de SP die structureel wees op de weeffouten en de tunnelvisie in genoemde dossiers. Steeds zijn we weggezet als zeurkousen en zure oppositie, maar steeds kregen we gelijk.

De SP heeft een duidelijk alternatief, maak ruim baan voor het fort Sint Michiel en laat de huidige (monumentale) gebouwen in het gebied aantrekkelijke woon/werkruimte worden. In enkele gemeenten is het al succesvol gelukt met voormalige kazernes, met als beste voorbeelden Haarlem en Nijmegen. En dan nog is er ruimte voor evenementen op een prachtige locatie.

aanzicht_FHKkazerne

Nu er aan de Maasoever definitief geen voetbalstadion komt en VVV aangeeft in het huidige stadion De Koel te blijven voetballen, kunnen de plannen voor verbouwing en uitbreiding van De Koel uit de onderste lade en worden afgestoft. De supporters zien dat met vreugde tegemoet, een eerste belangrijke stap voor een gezonde en mooie toekomst voor de roemrijke club.

En het kazerneterrein? Nu is er weer een vaag plan voor een recreatiekoepel, zonder stadion, waarop geen kritiek mag komen en aan alle eisen tegemoet gekomen dient te worden. Of komt de politiek eindelijk zelf met realistische plannen voor het hele kazerneterrein?

06-12-2013: Dagblad de Limburger: Nieuw VVV-stadion van de baan
04-12-2013: Opnieuw uitstel plannen kazerneterrein
Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.

U bent hier