h

Vragen over vertrek meldkamer

22 augustus 2013

Vragen over vertrek meldkamer

meldkamer In de media verschenen berichten over het verdwijnen van de gemeenschappelijke meldkamer in Venlo. Deze dient samen te gaan met de meldkamer in Maastricht. Aangezien veiligheid een primaire taak is voor de overheid is dit reden voor onze fractie om raadsvragen te stellen om helder te krijgen welke gevolgen het vertrek heeft en hoe het besluit tot stand kwam.

Het nieuws dat de gemeenschappelijke meldkamer van politie, ambulancezorg en brandweer verdwijnt naar Maastricht roept de nodige vragen op bij de SP. Want op welke wijze is het besluit tot sluiting van deze meldkamer, gelegen in het regiopolitiebureau in Venlo, tot stand gekomen? Hoe is het gemeentebestuur daarin betrokken geweest en op welke wijze was B&W voornemens de raad hier al dan niet over te informeren?

Het verplaatsen van de meldkamer is opgelegd door minister Opstelten (VVD) die zodoende vooral geld wil besparen. Fractievoorzitter Ton Heerschop: “We hebben Ton Heerschop maar even navraag gedaan bij de hulpverleningsinstanties wat zij vinden van het vertrek van de meldkamer: Geen van de disciplines ziet voordelen voor de regio. Men vreest ook dat gebiedgebonden kennis verloren gaat waardoor de aansturing van voertuigen naar de juiste plek moeilijker verloopt. De brandweerman, ambulancechauffeur en politieman ziet blijkbaar geen enkel voordeel en toch is van hogerhand bepaald dat de meldkamer weg moet. Een vreemd besluit waar de SP opheldering over wil krijgen.”

“Bij positionering van hulpverleningsvoertuigen en inzetten van deze voertuigen is gedegen kennis van het inzetgebied van groot belang, ook met het oog op de aanrijdtijden. De provincie Limburg is groot en langgerekt, in de huidige twee meldkamers (Venlo en Maastricht) is nu nog gebiedskennis aanwezig. De vraag is of dat zo blijft wanneer met het vertrek van de meldkamer uit Venlo mogelijk ook die specifieke kennis verloren gaat.”, zegt Heerschop.

Het feitelijk halveren van het aantal meldkamers in een provincie is een stevige ingreep. In Limburg zijn zowel meldkamer veel transportassen, een vliegveld als hoogwaardige zware (chemische) industrie aanwezig. Voor de SP-fractie is het onduidelijk hoe men voornemens is te voorkomen dat één enkele meldkamer in de provincie overvraagd wordt als er een grootschalig incident plaats zou vinden.

Heerschop: “Voor ons is het vreemd waarom gekozen is voor Maastricht. Is dat vanuit een financiële of praktische overweging genomen? Lijkt ons van niet want Venlo ligt voor Limburg, Brabant en de buurlanden centraal, zeker voor de toekomst als de veiligheidsregio’s mogelijk worden gecentraliseerd. Dan had verplaatsing naar Roemond of Weert nog logischer geleken maar gekozen is voor het zuidelijkste punt in Limburg, een onlogische keuze.”
“Daarnaast is de gemeenschappelijke meldkamer in Venlo een modern uitgeruste centrale waar onlangs nog behoorlijke investeringen zijn gedaan, ook door de gemeente. Nu sluiten en verplaatsen zou voor een deel mogelijk een behoorlijke desinvestering zijn geweest.”

meldkamer_Venlo De uiterst moderne gemeenschappelijke meldkamer in Venlo.

Heerschop: “We vragen ons dan ook af of er een analyse is gedaan door de veiligheidsregio op de effecten van deze samenvoeging op de samenwerking met de andere meldkamers in Noord-Brabant, Gelderland, België en Duitsland. Die analyse kennen we niet. Als die bestaat zou het fijn zijn wanneer de gemeenteraad die krijgt. Hopelijk worden dan de overwegingen van het vertrek ook duidelijk, als dat er in staat.”

Mede daarom stelde de SP vandaag de raadsvragen. We willen duidelijk krijgen welke overwegingen het college van B&W maakt en of de gemeenteraad controle kan uitoefenen.
Heerschop: “Nu weten we dat dit college met regelmaat de raad laat weten dat ze ergens niet meer over gaat. Dat vinden we te makkelijk en het wegkijken bij verantwoordelijkheden. Daarom hebben we B&W ook maar alvast gevraagd, dat wanneer ze geen taak voor zich ziet, waarom ze van mening is dat ze geen invloed dient uit te oefenen op het gebied van het waarborgen van de veiligheid (en daarmee een gedegen hulpverlening) terwijl dat één van de primaire taken van een lokale overheid is.”

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 01 De gezamenlijke meldkamer. Henk van Gerven (rechts) kreeg uitleg hoe een 112-melding verwerkt wordt.

De SP is een aantal malen op (werk)bezoek geweest in de meldkamer, in 2010 waren SP-Kamerleden Henk van Gerven en Emile Roemer op bezoek en heeft zodoende gezien en gehoord welk een belangrijk werk de meldkamer heeft en de spilfunctie die ze vervult. Of het nu gaat om de binnenkomende 112-meldingen of assistentieverzoeken van hulpverleners, de meldkamercentralisten doen het allemaal. Het zou zonde zijn wanneer die specifieke kennis en vaardigheden verloren gaan.

We zouden duizenden vragen kunnen stellen die allemaal relevant zijn. Maar de zaak is nu om duidelijk te krijgen om welke reden deze fantastische meldkamer (en mogelijk het personeel) moet vertrekken.


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).


Op 19 september ontvingen we het antwoord van B&W (PDF-link).


Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.
20-08-2013: Omroep Venlo: ‘Meldkamer vertrekt uit Venlo’
18-02-2010: L1: Burgemeester Cox ziet centrale meldkamer niet zitten

U bent hier