h

Wat als de crisisopvang vol zit?

29 juli 2013

Wat als de crisisopvang vol zit?

groepje_winkelstraat (crisisportal zorgvoordejeugdzorg) Steeds meer gezinnen die tot voor kort een goed – vaak dubbel – inkomen en een eigen woning hadden, raken door de crisis in grote financiële nood en steeds vaker dakloos. Wanneer deze mensen aankloppen bij de crisisopvang, moet deze vaak ‘nee' verkopen aan deze wanhopige ouders (vaak met kinderen), omdat de opvang tot de nok toe vol zit. De SP schrikt hiervan en maakt zich ernstige zorgen. We willen weten hoe dit in de regio Venlo zit en wat de gemeente er aan gaat doen.

Raadslid Alexander Vervoort: “Ook in onze regio is een toename van het aantal huisuitzettingen, schuldhulp/ schuldsanering, financiële problemen Alexander_Vervoort (ook restschuld en verlies op de eigen woning), zorgen rondom werk(loosheid), inkomen en/of bijstand. Dit betekent vaak ook een toename van de vraag om (crisis)opvang en andere hulp zoals budgetteren, op psychisch vlak, wonen, werk, uitkering enzovoorts. Dit terwijl de wachtlijsten hiervoor ook toenemen. Ik schrik hiervan en maak me ernstige zorgen.”
Reden voor de SP om vandaag aan B&W te vragen wat de actuele stand van zaken is in de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg.

Een groeiend aantal 'nieuwe armen' doet een beroep op maatschappelijke instanties voor noodhuisvesting. Vooral ZZP’ers zijn de dupe, die kunnen de huur of hypotheek niet meer betalen.
Vervoort: “Het blijkt niet zo eenvoudig een sociale huurwoning te vinden wanneer men door omstandigheden de eigen woning moeten opgeven. leven_in_doos De realiteit is dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen blijven groeien. Ook belanden veel mensen met de nieuwe huurregels tussen wal en schip; te hoog inkomen (op papier) om te mogen huren maar te weinig inkomen (in werkelijkheid) om de hypotheek te blijven betalen. Hierdoor komen steeds vaker gezinnen op straat te staan. Een onwenselijke situatie.”

Door de crises is er fors meer armoede in Nederland. Sinds vorige week heeft Cordaid haar werkterrein van ontwikkelingshulp verplaatst naar Nederland zelf! Ook de wachttijden bij de schuldhulpverlening en de voedselbank zijn flink toegenomen. Tegelijkertijd hebben we meer miljonairs dan ooit.
aanmaning De SP gunt iedereen een mooi inkomen, maar als de voedselbank en de Miljonair Fair met elkaar concurreren qua bezoekersgroei dan gaat er iets fundamenteel mis in ons land.

De Stichting Huis en Toevluchtsoord ziet een toename van aanvragen voor informatie van gezinnen die nog een dak boven het hoofd hebben maar dat dreigen te verliezen.
Het wrange is dat er bijna altijd kinderen bij betrokken zijn. Volgens de Federatie Opvang Nederland wonen ondertussen 5.000 kinderen met hun ouders in de opvang. Tegelijkertijd is er een grote toename van afwijzingen omdat er geen plek meer is.
Gesprekken met mensen en instanties wijzen ons er op dat er ook in Venlo gezinnen worden afgewezen en eindeloos doorverwezen omdat de opvang vol zit.

De opvang voor daklozen is vaak ongeschikt voor gezinnen maar ook daar komen steeds meer aanmeldingen binnen. Door gebrek aan opvang worden soms gezinnen uit elkaar getrokken en kinderen bij pleeggezinnen ondergebracht.
Vervoort: “Dit is onwenselijk, inhumaan, onnodig psychisch scheur_dwars_door_gezin en emotioneel belastend. Ik hoop dat deze situatie zich in onze regio niet op grote schaal voordoet maar ik sprak al enkele mensen die het overkomen is. Een trieste constatering dus moet de gemeente heel snel in overleg met haar partners om te voorkomen dat er nog meer gezinnen – en zeker kinderen – op straat komen te staan!”

De SP verwacht een spoedige beantwoording van onze vragen en daarmee ook aandacht en oplossingen voor de (toekomstige) problemen rondom de crisisopvang.


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).

 

Lees ook:

 

U bent hier