h

Ledenvergadering bespreekt de democratisering van de economie

30 maart 2013

Ledenvergadering bespreekt de democratisering van de economie

ledenvergadering Dinsdag 2 april is er weer een algemene ledenvergadering die ditmaal in het teken staat van het regiocongres waar het discussiestuk ‘Naar een democratische economie en samenleving’ besproken wordt. Daarnaast willen we van gedachte wisselen met de leden over de richting naar de verkiezingen in 2014.

Het verkiezingsjaar 2014 komt met rasse schreden dichterbij. Het lijkt nog ver weg maar over 11 maanden staan we weer in het stemhokje. De ledenvergadering heeft begin dit jaar besloten dat de SP in Venlo opnieuw zal deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Tot die tijd dient er wel nog een en ander te gebeuren willen we goed beslagen ten tonele verschijnen.
De ledenvergadering van 2 april zet een volgende stap en bespreekt de voortgang met de twee commissies die aan de slag zijn voor het onderzoek en schrijven verkiezingsprogramma van het verkiezingsprogramma 2014-2018 en het scouten, scholen en samenstellen van de kieslijst. Beide dienen in het najaar in concept gereed te zijn zodat een volgende ledenvergadering er een besluit over kan nemen. Mogelijk dat voor de zomer al duidelijkheid komt over de conceptinvulling van de lijsttrekkerspositie.

Daarnaast presenteert de penningmeester het financieel jaarverslag en doet de kascontrolecommissie uitspraak over de financiële stukken. De raadsfractie legt verantwoordelijkheid af over haar doen en laten in het eerste kwartaal. Het afdelingsbestuur licht toe welke zaken er de komende tijd op de agenda staan, de leden kunnen hierbij hun wensen en bedenkingen uiten.

Ook dient deze algemene ledenvergadering als voorbereiding op het regiocongres (20 april in Roermond) waarvoor afgevaardigden gekozen moeten worden die de afdeling Venlo  vertegenwoordigen. Belangrijkste onderwerp dan is het bespreken van het discussiestuk over de democratisering van de economie. Hier is de SP landelijk al enkele jaren over aan het nadenken en onderzoeken welke alternatieven mogelijk zijn om het economische en financiële systeem te verbeteren.

In december 2012 publiceerde het Wetenschappelijk Bureau van de SP een speciale editie van het blad Spanning  over de Democratisering van de Economie. Hierin staan een aantal voorbeelden, initiatieven en gedachten over de greep van de politiek en de samenleving op onze economische ordening. Wat staat de SP de komende jaren te doen om deze greep vorm te geven en te versterken? En wat is eigenlijk democratisering van de economie en hoe kunnen we als afdeling hieraan bijdragen?

Bestuurslid Alexander Vervoort: “Een radicale ommezwaai is nodig want het huidige systeem op kapitalistische grondslag brengt de (wereld)economie steeds weer in diepe crises, enkelen profiteren van de misère van de rest, van fouten wordt niet geleerd. Sterker, de fouten uit het verleden worden steeds weer gemaakt. lege_beurs Tijd dus voor een duurzame verandering die de maatschappij verdedigt tegen perverse prikkels van winstbeluste individuen, in stand gehouden door de macht van het grootkapitaal en gesteund door haar vazallen in de politiek. De rijken worden alsmaar rijker en de rest steeds armer, het volk wordt geïnjecteerd met praatjes over hervormingen en bezuinigingen, loonmatiging en nodige arbeidsmigratie terwijl iedereen ziet en weet dat er betere alternatieven zijn waarbij iedereen profiteert en niemand buiten de boot valt, met gezonde ondernemingen en voldoende werkgelegenheid. Op dus naar een democratische economie en samenleving; het discussiestuk waarover de leden zich over mogen buigen.”

De ledenbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 2 april om 19.30 uur in glazenap de grote zaal van Ontmoetingscentrum de Glazenap, Spechtstraat 58 in Tegelen (ruime parkeerplaats aan voorzijde bij supermarkt, zaal is vrij toegankelijk). Alle leden en sympathisanten zijn welkom om met elkaar van gedachten te wisselen. Graag tot ziens.


Versterk bestuur en fractie, frisse inbreng altijd welkom Het afdelingsbestuur en de raadsfractie hebben continue behoefte aan de inbreng van de leden. Immers, zij zijn de ogen en oren van de SP. Een kritische blik en frisse/nieuwe denkbeelden zijn altijd welkom. We zijn op zoek naar leden die willen meedenken en meedoen, in de denktank of fractieondersteuning, maar ook richting de verkiezingen van 2014 willen we mensen wegwijs maken en scholen voor het politieke raadswerk. Interesse, ambitie maar onzeker of je wel de juiste persoon bent? Waag de sprong, het is vaak eenvoudiger dan men denkt. Elk lid kan zich verkiesbaar stellen. Mee doen en/of vragen? Bel of mail met Jack Geelen.

 
Lees ook:

 

U bent hier