h

Fijne feestdagen en de beste wensen

24 december 2012

Fijne feestdagen en de beste wensen

kerstwens SP Venlo algemeen Zo aan het eind van het jaar kijken we allemaal wel eens terug wat het jaar gebracht heeft en wens je elkaar graag het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Veel mensen hebben zelf, of in hun omgeving, de gevolgen van de crisis gevoeld. We hopen allemaal het beste, voor onszelf en voor onze dierbaren. Maar laten we ook niet de mensen vergeten die juist onze steun nodig hebben.

Velen – misschien u ook wel – kennen inmiddels wel iemand in zijn eigen omgeving die zijn baan verloren heeft, die minder thuiszorg krijgt of die het koophuis maar niet verkocht krijgt. Het is een tijd geweest met veel onzekerheden.
Ook voor de SP was het een bijzonder jaar. De SP is in september niet zo groot geworden als ik hoopte, maar we zijn er wel in geslaagd om vertrouwen te winnen onder heel veel Nederlanders. Het was een heftige campagne, er is veel gebeurd.

2013 zal wat de politiek betreft opnieuw geen makkelijk jaar worden. De politiek van Rutte-II is een voortzetting van Rutte-I. Er is wat gehusseld met partijen, maar er is geen fundamentele koerswijziging. Het kabinet versterkt de onzekerheid voor heel veel mensen, de menselijke maat en de solidariteit komen nog meer onder druk te staan.

Met woorden als ‘nieuwe realiteit’, ‘hervormingen’, ‘ombuigingen’, ‘noodzakelijke aanpassingen’ wordt de afbraak van de zorg, de sociale zekerheid en de werkgelegenheid goedgepraat. We zien het als onze grootste opdracht voor het komende jaar om dit zoveel mogelijk te voorkomen en het voortdurend voor alle mensen op te nemen die hier de dupe van worden. We hopen daarbij wederom op uw steun te mogen rekenen.

kerstwens2013

We wensen u allemaal hele fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en we wensen u toe dat 2013 veel voorspoed en een goede gezondheid brengt!

Emile Roemer, fractievoorzitter Tweede Kamer
Jan Marijnissen, partijvoorzitter
Peter Nelissen, afdelingsvoorzitter SP-Venlo
Alexander Vervoort, voorzitter SP-fractie gemeenteraad

Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.

U bent hier