h

Kadernota zorgt opnieuw voor pijnlijke maatregelen

29 juni 2012

Kadernota zorgt opnieuw voor pijnlijke maatregelen

broekriem_om_geld Gisteren werd in de gemeenteraad de voorjaarsnota besproken. Zoals verwacht hield de coalitie de rijen opnieuw stevig gesloten, de oppositie zat er bijna voor spek en bonen bij. Op die manier is geen politiek debat te voeren. Toch werden er belangrijke besluiten genomen die veel mensen zullen raken, vooral in de portemonnee.

De hele maand juni stond in het teken van de kadernota 2013-2016. Tientallen instellingen en verenigingen spraken in de raad hun zorgen uit en via e-mail en telefoon uitten vele mensen hun bezorgdheid bij de SP. “En ze hebben een punt, want de kadernota die de kaders uitzet voor de begroting in het najaar, Alexander_Vervoort_2010 deelt forse klappen uit in vooral de sociaal-maatschappelijke en culturele hoek. De SP heeft alternatieven aangedragen maar de starre houding van de coalitiepartijen liet geen andere ideeën toe.”, aldus raadslid Alexander Vervoort.

Voor het derde jaar opvolgende jaar krijgt Venlo voor vele miljoenen aan bezuinigingen te verwerken. Deels door de heersende economische crisis, deels doordat ‘Den Haag’ flink moet bezuinigen en daardoor fors minder geld naar gemeenten en de uitvoering van taken (zoals de zorg) gaat maar voor een groot deel ook omdat Venlo jarenlang op te grote voet leefde en cadeautjes uitdeelde.
Nu zit Venlo op de blaren en de burgers en verenigingen zijn daarvan de dupe.

De gemeentelijke inkomsten lopen uit de pas met de uitgaven en om meer inkomsten binnen te krijgen moet de onroerendzaakbelasting (OZB) worden verhoogd. “Het slechte beleid - waarbij vooral megaprojecten aandacht kregen - graaier wordt zo afgewenteld op diegenen die het niet hebben veroorzaakt. De burgers, bedrijven en woningcorporaties moeten samen twee miljoen euro extra inleveren via de OZB om de gaten in de Venlose begroting te dichten naast de andere bezuinigingen die lokaal én landelijk al op ons worden afgevuurd.”, zegt Vervoort.

En daar houdt het niet mee op want voor het najaar en 2013 worden nog meer tekorten verwacht, die dan ongetwijfeld worden opgevangen door opnieuw de OZB te verhogen en nog meer de bijl te zetten in sociale voorzieningen, vangnetten en andere collectieve maatregelen.
Vervoort: “De SP uitte stevige kritiek maar stelde ook diverse alternatieven voor. Terwijl diverse fracties elkaar aanvielen en afvielen durfde men geen weerwoord te leveren op het commentaar van de SP. Blijkbaar is men het met ons eens en erkent men vol schaamte dat men zelf de fout is ingegaan. Goed om te bemerken maar liever ging ik het debat hierover aan.”

Vervoort: “Een ander beleid waarbij reëel begroot wordt is Alexander_Vervoort_raad hoognodig net als een pas op de plaats voor nieuwe mega-bouwprojecten. Bij elke bezuiniging telt voor ons: mensen eerst. Als er bezuinigd kan worden op bouwprojecten dan heeft dat onze eerste voorkeur. Er zijn ook andere keuzes te maken maar een verdere bezuiniging op die zaken die de laatste jaren al klappen kregen is ongewenst.”

Volgens de SP heeft het college genoeg op de pof geleefd en ook het gespaarde geld is uitgegeven. De tijd van potverteren is nu toch echt voorbij voor VVD, CDA en PvdA. De gevolgen van zulke cadeautjes uitdelen zien we nu.

Vervoort: “De vraag in deze kadernota is welke richting Venlo wil op gaan. hijskraan Drie mogelijkheden heeft de SP aangegeven. Wat ons betreft bezuinigen we nu eerst op nog niet gestarte (bouw)projecten, proberen we geld te krijgen vanuit de provincie en verhogen we pas als laatste de lasten. Dat is realistisch en eerlijk.”

De gevolgen van de kadernota worden uitgewerkt in de begroting die in oktober en november door de gemeenteraad wordt besproken.


Lees hier de inbreng van de SP bij de kadernota. (PDF-link).
Namens de SP voerde fractievoorzitter Alexander Vervoort het woord. (het gesproken woord geldt)


Steun de SP en maak haar groot, doe mee met de SP
04-11-2011: Algemene Beschouwingen 2011: “Bezuinigen waar kan, investeren waar moet”

U bent hier